Klartecken att förbereda för renovering av operabyggnaden

SFV får en investeringsram på 325 miljoner kronor av regeringen för projektering inför renovering av operabyggnaden. Regeringen ger också SFV ett tilläggsuppdrag att omdisponera ytor så att Kungliga Hovkapellet kan ha repetitionslokaler i operabyggnaden.

Visa bildspel

Foto: Melker Dahlstrand

- Vi hemställde hos regeringen i februari 2024 om medel till projektering och är glada över det positiva beskedet. Nu kan vi fortsätta förbereda den omfattande renoveringen av operabyggnaden. Projekteringsarbetet startar direkt efter semestrarna, säger Max Elger, generaldirektör vid SFV.  

FUNGERA UNDER LÅNG TID

I juni 2023 gav regeringen SFV i uppdrag att göra en förstudie om en total renovering av operabyggnaden och öka volymen i endast ringa omfattning. Uppdraget var att anpassa byggnaden för att fungera för hyresgästernas verksamheter under lång tid.

SFV redovisade förstudien i en rapport i april 2024. I rapporten föreslår SFV att en del omdisponeringar ska göras av verksamhetsytorna för att förbättra logistik och arbetsmiljö. Vidare föreslår SFV att operabyggnadens volym ska utökas i ringa omfattning för att bland annat få plats med en ny scen för barn och unga samt nya övningsrum. Enligt det förslaget skulle delar av Kungliga Operans verksamhet, bland annat repetitionslokaler för Kungliga Hovkapellet, flyttas till andra lokaler utanför operabyggnaden.

LÖSNING FÖR KUNGLIGA HOVKAPELLET

Enligt regeringens tilläggsuppdrag ska SFV nu se över ytorna ännu en gång och hitta en lösning så att Kungliga Hovkapellet kan behålla sina repetitionslokaler i operabyggnaden. Det skulle också innebära att Operans behov av lokaler på andra ställen minskar.

- Vi vill skapa ändamålsenliga lokaler för både Kungliga Operan och Operakällaren, bevara byggnadens kulturhistoriska värden, hålla nere kostnaderna och begränsa stängningstiden. Målet är att vi ska få en varsamt uppdaterad, anrik nationalscen för opera och balett, i allra bästa skick, när renoveringen är genomförd, säger Max Elger.

- Operabyggnaden måste, i nuvarande skick, stängas för publik verksamhet den 1 juli 2026, avslutar han.

Maria Uggla, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010-478 76 00 alt 073-332 22 14, maria.uggla@sfv.se

Bilder

Visa bildspel

Foto: Urban Jörén

detalj, Operan

Foto: Melker Dahlstrand

Operabyggnadens fasad

Foto: Melker Dahlstrand