Klargörande gällande kulturinstitutioner med kostnadshyra

Sedan en tid pågår en intensiv debatt om hyressättningen för de kulturfastigheter som SFV förvaltar. Många blandar ihop kostnaderna som vi har för att sköta fastigheterna, med våra olika modeller för hyressättning som regeringen har beslutat om.

Att sköta fastigheter är kostsamt. Det handlar om drift, löpande underhåll, renoveringar och anpassningar för att möta hyresgästernas behov och lagkrav på fastighetsägare. Bygg- och materialkostnaderna har dessutom ökat rejält under de senaste åren på grund av pandemin, skärpt säkerhetsläge, stigande elpriser, höjda räntor leder också till ökade kostnader.

Modellen med hyra på marknadsmässiga villkor är grunden för SFV:s hyressättning och följer av Förordning (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter.

Fem kulturinstitutioner; Nationalmuseum, Historiska museet, Naturhistoriska riksmuseet, Operan och Dramaten betalar så kallad kostnadshyra och är undantagna från resultatkravet, enligt ett särskilt regeringsbeslut från 2001.

I korthet innebär kostnadshyra att man betalar vad det kostar att förvalta fastigheten, men att man i gengäld bekostar alla renoveringar och liknande som tas ut via hyran.

Hyresgästen betalar SFV:s kostnader för underhåll och drift av fastigheterna samt kapitalkostnader och administration. I kostnaden för kapital ingår årliga avskrivningar på gjorda investeringar och räntekostnader.

För ett par år sedan gjordes en statlig utredning om kostnadshyran. Vid en presskonferens 1 september meddelade regeringen att ett ställningstagande om kostnadshyrorna ska påskyndas.

- Vi välkomnar detta! Det är bra att den nuvarande översynen av kostnadshyrorna påskyndas, liksom att andra alternativ utreds, säger SFV:s generaldirektör Ingrid Eiken.

Hyror 2019-2022 för de fem kulturinstitutionerna med kostnadshyra

År Dramaten Operan Naturhistoriska riksmuseet Nationalmuseum Historiska museet
2019 14,2 mnkr 27,8 mnkr 34,7 mnkr 74 mnkr 9,6 mnkr
2020 14,2 mnkr 27,8 mnkr 34,7 mnkr 74 mnkr 15,4 mnkr
2021 14,2 mnkr 27,8 mnkr 34,7 mnkr 71 mnkr 15,4 mnkr
2022 14,2 mnkr 23,5 mnkr 34,7 mnkr 71 mnkr 15,4 mnkr
2023 14,2 mnkr 23,5 mnkr 34,7 mnkr 71 mnkr 15,4 mnkr