Intervju med vår generaldirektör

Läs tisdagsintervjun i Svensk Byggtidning med Statens fastighetsverks generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren. 

​– Jag upplever nog att intresset och medvetenheten om vår historia har ökat under senare decennier. Jag brukar säga att våra kulturhistoriska byggnader är lite som minnesnycklar – genom dem kan vi spegla oss i vårt ursprung och få perspektiv på hur vägen fram till nutid fungerat, säger Ingrid Eiken Holmgren i intervjun.

Läs intervjun på Svensk Byggtidnings webbplats.

Generaldirektören står framför fasaden till Stockholms slott med Strömkajen och Nationalmuseum i bakgrunden.

Här står Ingrid Eiken Holmgren framför Stockholms slott med Nationalmuseum skymtandes i bakgrunden. Foto: Peter Nordahl