Håll Nollan - samverkan för en god arbetsmiljö

SFV:s medlemskap i Håll Nollan är ett led i det pågående arbetet för att ge arbetsmiljön högsta prioritet i våra byggprojekt – oavsett om det är ett stort eller ett litet projekt, ny- eller ombyggnad, reparation eller underhåll.

Visa bildspel

- Medlemskapet innebär att vi på SFV tydliggör att vi prioriterar god arbetsmiljö i våra byggprojekt och att vi som byggherrar gör det vi kan för att ingen ska skada sig. Tillsammans med Hålla Nollans övriga medlemmar hoppas jag att vi kan skapa säkrare arbetsmiljöer i såväl våra egna byggprojekt som i branschen i stort, säger Anna Källgården, specialist på projektportföljsenheten.

Medlemskap i Håll Nollan ger oss också möjlighet att genom samverkan och kunskapsutbyte bli ännu bättre på att skapa bra förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Föreningen bakom Håll Nollan heter Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Där ingår bland andra Akademiska hus, Skanska och Trafikverket.