Granbarkborrens framfart i Nationalstadsparken

Ett område som tyvärr farit illa av granbarkborrens framfart är Ulriksdalsskogen, en del av Nationalstadsparken. Mats Larshagen, skogsvaktare vid Statens fastighetsverk, har just inspekterat området där SFV i fjol tog bort ett stort antal träd som skalbaggarna förstört.

Granbarkborren är trots sin ringa storlek på 3-4 millimeter ett hot mot skogen. Faktum är att det är den insekt som gör mest skada på våra granskogar i Sverige. Än så länge gör skalbaggarna ingen skada eftersom de ligger och sover, antingen under granens bark eller under marken.

Granbarkborrar

Granbarkborrar. Foto: Mats Larshagen/SFV

Spår efter larver som ätit upp innerbarken.

Spår efter larver som ätit upp innerbarken. Foto: Mats Larshagen/SFV

Men så snart temperaturen stiger till 18 grader lämnar granbarkborrarna sina sovplatser och börjar svärma. Under svärmningen angriper de nya och friska granar. När de tagit en ny gran i besittning och larverna börjat äta dess innerbark, tar det inte lång tid innan trädet dör.

- Granbarkborrens angrepp började redan 2019 men fortsatte i fjol. Därför gjorde vi ett försök att bli kvitt skalbaggarna genom att genomföra en huggning. Tyvärr kan vi nu konstatera att det verkar finnas gott om dem här även i år, säger Mats Larshagen.

Det är när granbarkborren uppstår i stor mängd som de blir farliga för träden. För landets skogsägare är det ett stort bekymmer eftersom angripen skog snabbt rasar i värde. I Ulriksdalsskogen är det dock inte i första hand ekonomiska värden som står på spel.

- Här i Nationalstadsparkens skogar handlar det istället om att de här stora, fina granarna besitter ett ekologiskt värde om de får leva och växa sig starka. De har förstås också ett stort upplevelsevärde. Därför är det både tråkigt och bekymmersamt att vi riskerar nya angrepp, säger Mats Larshagen.

Tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm har Statens fastighetsverk nyligen samrått i frågan och kommit fram till att fokus i år kommer att läggas på att ta bort riskabla träd, dvs döda träd som riskerar att falla och skada förbipasserande.

- Att förhindra ny spridning är tyvärr en väldigt svår uppgift om angreppen är omfattande. Det kräver stora resurser och det är dessvärre också en rätt stor risk att man ändå misslyckas, säger Mats Larshagen. I år koncentrerar vi oss därför i första hand på att säkra skogen.

Ulriksdalsskogen

Ulriksdalsskogen. Foto: Mats Larshagen/SFV