Glasbjörken på plats i parken till Umeå länsresidens

Vid Storgatan i Umeå ligger stadens residens, en vacker tegelbyggnad i två våningar. Byggnaden ritades av arkitekt Carl Fredrik Ekholm och stod klar år 1894. Umeå residens är statligt byggnadsminne sedan 1974 och förvaltas av oss på Statens fastighetsverk. Vid sidan av att ta hand om själva byggnaden ansvarar vi också för skötseln av residensets fina park. Som en del i arbetet med att restaurera parken har nu en glasbjörk planterats av bland annat både den pensionerade och den nya landshövdingen i Västerbotten.

I förra veckan återvände den nyligen pensionerade landshövdingen för Västerbotten, Magdalena Andersson, till residenset för att tillsammans med bland andra Anders Glassel - SFV:s kulturarvsspecialist landskap och park – och nya landshövdingen Helene Hellmark Knutsson, traditionsenligt plantera en glasbjörk i residensparken.
- Landshövdingens plantering av glasbjörken är en del av vårt arbete med att föryngra trädbeståndet och restaurera parken, ett arbete som är inne i sitt slutskede. Det är två tidsskikt som vi har lyft fram. Dels 1894 års park som är vänd mot Storgatan i norr samt 1920- och 1930-talsparken i söder som är vänd mot Umeälven, säger Anders Glassel.
Grusgångar är framtagna, rabatter med perenner och spaljéer med klätterväxter är iordningställda vid residensets södra fasad och arbetet med belysning på fasader och i parken är klart. Länsresidensets park är även sedan 2017 Sveriges nordligaste klonarkiv för fruktträd samt klonarkiv för buskrosor, perenner och humle.
Den nyplanterade glasbjörken är ett träd som kan bli upp till 20 meter högt. Trädet växer vanligtvis på fuktig mark som fuktiga skogar och ängar, myrkanter eller vid stränder. Den nya glasbjörken ersätter ett tidigare träd av samma art som SFV för några år sedan var tvungna att ta ner på grund av för stora skador.
Entréfasaden, Umeå residens. En tvåvåningsbyggnad i tegel och vit puts. Sommar och grönska.

Foto: SFV

Två ljushyade personer med glasögon står vid ett nyplanterat litet träd. De tittar mot kameran och ler. Tidig höst.

Foto: Länsstyrelsen i Västerbotten