Förstudie inleder arbetet med den kommande renoveringen av operabyggnaden

Statens fastighetsverk (SFV) hemställer till regeringen om att få göra en förstudie inför renoveringen av operabyggnaden i Stockholm.

För några veckor sedan gav regeringen SFV ett mer precist uppdrag att se över förutsättningarna för en kommande renovering av operabyggnaden. De senaste årens arbete och planering för en ombyggnad och upprustning av operabyggnaden blir viktiga underlag i den kommande förstudien.

- Operabyggnaden är i akut behov av renovering och det går inte lappa och laga längre, säger Ingrid Eiken, generaldirektör på Statens fastighetsverk. Det känns därför bra att vi nu går in i en ny fas och kommer vidare.

- Målet är att få en operabyggnad att vara stolt över och som klarar de lagkrav som ställs på fastigheter och på en fungerande arbetsmiljö för våra hyresgäster. Vi ser fram emot att göra detta arbete i nära dialog med Kungliga Operan och Operakällaren. Renoveringen ska möta deras behov så att de långsiktigt kan bedriva sina verksamheter i byggnaden.

SFV:s styrelse har fattat beslutet om hemställan där myndigheten begär 90 miljoner kronor för att genomföra förstudien. När regeringen lämnat klartecken kan arbetet starta och planen är att förstudien ska vara klar omkring ett år efter beslut. Därefter lämnas den till regeringen med ett beslutsunderlag, en uppskattning av kostnaden för hela projektet, en uppskattad tidplan samt en hemställan om projektering.

- Det här kommer att bli den största och mest komplexa renovering som vi företagit oss, fortsätter Ingrid Eiken. Här finns runt tusen rum fördelat över tolv våningsplan. Operabyggnaden är dessutom ett statligt byggnadsminne och ett viktigt kulturarv som ska kunna fortsätta vara hem för vår nationalscen för opera och balett och leverera scenkonst i världsklass. Projektet kräver noggranna förberedelser och hänsyn måste tas i varje steg.

I underlaget skriver SFV också att en successiv stängning av operabyggnaden kommer att genomföras från och med 2026. Detta innebär att byggnaden kan komma att behövas stängas under längre tid än tidigare under sommarperioderna.

För mer information kontakta Maria Uggla, pressekreterare, SFV, 010-478 76 00, 073-332 22 14, maria.uggla@sfv.se.

Operabyggnaden

Operabyggnaden är en del av det svenska kulturarvet. Det eftersatta underhållet får konsekvenser för personalen, för publiken och för svensk opera- och balettkonst.