Ett marklyft för Riddarholmen

Riddarholmen i Stockholm kallas ibland för stenarnas ö och nog gör holmen skäl för sitt namn. I dagarna har ett gediget stenarbete på Järnvägshyllan avslutats.

På Riddarholmen har asfalt ersatts av gatsten för ett mer genuint uttryck men även belysning och tillgänglighet har setts över och förbättrats för att ge utomhusmiljön ett lyft.

- Vi har haft glädjen att arbeta med mycket erfarna stenläggare och resultatet har blivit väldigt bra. Allt görs dessutom med fokus på hållbarhet. Exempel på det är att vi har återanvänt mycket av den sten som använts och att belysningen har bytts ut till LED. Vi har också kompletterat med mer ljus för att öka tryggheten efter mörkrets inbrott, säger Ulrika Nylander, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

En stor del av det arbete som utförts, både på Järnvägshyllan och på Riddarholmen i stort syns inte med blotta ögat, till exempel har ledningar i mark ersatts eller relinats. Därtill har tillgängligheten förbättrats med tillgängliga stråk och parkbänkar i svenska träslag.

- Helheten och upplevelsen av Riddarholmen är fortsatt genuin trots stora ombyggnadsarbeten. Det är en plats där det är lätt att känna historiens vingslag. Det fina markarbetet med stenläggningen som nu är klart bidrar absolut till detta, säger Ulrika Nylander.

Förnyelsen av Riddarholmen sker i etapper. Närmst i tur står fortsättningen med Hebbes trappa i söder och Arkivgatan i norr så att stråket längs med järnvägen kan öppna.

- Renoveringsarbetet kommer att fortsätta de närmaste åren. Projekten är indelade i etapper och äger rum på olika delar av holmen för att såväl verksamheter som besökare på ön ska störas så lite som möjligt, säger Ulrika Nylander.

Visa bildspel

På bilden syns stensättare Mikael Karlsson, en av dem som bidragit till det fina resultatet på Järnvägshyllan. Foto: Anna Rut Fridholm

Visa bildspel

Mycket av den sten som redan fanns på Riddarholmen har återanvänts. Foto: Anna Rut Fridholm