En upptäckfärd i SFV:s återbruksregister

Följ med på en upptäcktsfärd bland dörrar, stenmaterial, tegel, fönster och armaturer. I ett förråd har vi på Statens fastighetsverks samlat kulturhistoriskt intressanta inventarier som är borttagna från sina ursprungliga platser. Alla objekt i förråden registreras i en databas: Statens fastighetsverks återbruksregister.

Tanken är att byggnadsantikvarier och arkitekter inför varje renovering i någon av SFV:s fastigheter ska kunna utgå från befintligt material i registret snarare än att köpa ny. Återbruksregistret är en del i vårt hållbarhetsarbete och i denna film får du följa med kulturarvsspecialist Elisabet Jermsten på en runda i förrådet.

Återbruksregistret är en del i vårt hållbarhetsarbete och i denna film får du följa med kulturarvsspecialist Elisabet Jermsten på en runda i förrådet.