Dramaten får en permanent hiss till huvudentrén

Nu byts den tillfälliga hissen vid huvudentrén vid Dramaten till en permanent lösning där hissen fälls in i trappan. Bygget påbörjas under våren och beräknas vara klart i slutet av 2023.

Under 2021 påbörjade Dramaten i samarbete med Statens fastighetsverk ett större arbete med att förbättra Dramatenhusets tillgänglighet. Målet är att all scenkonst i huset och den kulturhistoriska miljön lättare ska kunna upplevas av alla, oavsett förutsättningar.

Nu tas nästa steg i tillgänglighetsarbetet och den tillfälliga hissen på Dramatens trappa ersätts med en permanent hiss som fälls in i trappan, en så kallad integrerad hydraulhiss, som beräknas vara klar till årsskiftet. Hissen kommer endast att vara i drift när entrén till Dramaten är öppen. Under byggperioden använder teaterns rullstolsburna publik, som tidigare, sceningången.

Huvudentrén till Dramaten med byst av Strindberg i förgrunden. En rullstolsburen person får hjälp att trycka fram hissen som öppnar sig i trappan.

Den permanenta hissen kommer fällas in i trappan när den inte används och bara vara tillgänglig under Dramatens öppettider. Illustratör: Ahrbom & Partner, Landskapslaget

Ritningar av hur hissen ska byggas in i entrétrappan.

Ritningar av den permanenta hissen som kommer vara på plats i slutet av 2023. Illustratör: Ahrbom & Partner, Landskapslaget

Under våren påbörjas markarbeten framför Dramatens entré så att de idag lutande marknivåerna blir jämnare och plattare för bättre tillgänglighet. Två trappsteg läggs till cirka två meter utanför den befintliga trappen. En ledstång placeras symmetriskt på båda sidor om trappen för att underlätta för personer som har svårt att gå. Markarbetena sker i två etapper för att inte påverka Dramatens verksamhet i större utsträckning.

Arkitektkontoret Ahrbom & Partner har ritat den nya hissen och arbetet utförs av Rotgruppen AB samt hissfirman Steppless/Guldman.

– Att tillgängliggöra Thaliahuset för fler är en självklarhet för oss. Den tillfälliga hissen på stora trappan var ett steg på vägen. Nu får Dramaten en permanent hisslösning som både är funktionell och som smälter in i den kulturhistoriska miljön, vilket vi tillsammans med alla inblandade aktörer är mycket glada över, säger Maria Groop Russel, Dramatens vd.

Vi är glada över att vi tillsammans med Dramaten har hittat en bra och estetiskt tilltalande lösning för en integrerad hiss som fungerar för alla. Den tar även hänsyn till Dramatens kulturhistoriska värden vilket också är viktigt.

Ingrid Eiken, generaldirektör Statens fastighetsverk.

I december 2021, samtidigt som den tillfälliga hisslösningen inrättades vid huvudentrén, installerades dörrar med assisterad öppning, i teaterfoajén byggdes en hiss och antalet rullstolsplatser på parkett på Stora scenen dubblerades. En annan del i arbetet med att öka tillgängligheten är att erbjuda fler föreställningar som textas, både till svenska och andra språk, och föreställningar med syntolkning.

SFV undersöker nu om det går att återanvända den tillfälliga hissen på en annan plats inom SFV:s bestånd alternativt att sälja den.

För mer information kontakta gärna Lena Törner, pressansvarig Dramaten, lena.torner@dramaten.se, 0703-72 61 47 eller
Maria Uggla, pressekreterare SFV, maria.uggla@sfv.se, 010-478 72 47.