Domarna mot tidigare SFV-anställda klara

Hösten 2020 startade rättegången mot före detta medarbetare på Statens fastighetsverk och underleverantörer till myndigheten. Samtliga misstänktes för oegentligheter som berörde delar av SFV:s fastighetsförvaltning. I dag meddelades domarna i Stockholms tingsrätt.

Förre generaldirektören Björn Anderson frikänns från åtalet för tjänstefel.

Den tidigare fastighetschefen Mikael Sackléen, döms till fyra års fängelse och näringsförbud i fem år för bland annat trolöshet mot huvudman, grovt tagande av muta och grovt bokföringsbrott. En tidigare fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk frikänns från brott.

Två företrädare för tidigare leverantörer döms till fängelse i två år och sex månader respektive ett år och tre månader samt näringsförbud i fem respektive tre år för medhjälp till trolöshet mot huvudman och grovt givande av muta. En tredje företrädare för en tidigare leverantör döms till villkorlig dom samt näringsförbud i tre år för grovt tagande av muta. Samtliga dömda ska betala skadestånd till SFV.

Förundersökningen om misstänkta oegentligheter startade i början av 2017. SFV lämnade i oktober 2016 in en polisanmälan mot den före detta fastighetschefen. Utredningen fick sedan en större omfattning med totalt nio misstänkta. Efter en tre år lång förundersökning, väckte vice chefsåklagare Martin Bresman vid Nationella enheten mot korruption, åtal i januari 2020.

- Det har varit en väldigt lång process och vi välkomnar att tingsrätten kommit med ett avgörande. Händelserna skakade om Statens fastighetsverk och det har varit smärtsamt och väckt ilska hos många av myndighetens medarbetare. Jag känner stor respekt för hur alla idag är engagerade i förändringsarbetet och har kavlat upp ärmarna för att jobba tillsammans med att stärka vår förvaltningskultur, skapa ordning och reda för att bli en modern myndighet som dessutom växlat upp hållbarhetsarbetet rejält, kommenterar SFV:s generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren.