Den gamla bankhallen är en del av allt i kvarteret Rosenbad som rustas upp

Skånska bankens vackra gamla bankhall är ett av många rum i kvarteret Rosenbad i Stockholm som just nu genomgår en genomgripande renovering.

- Statens fastighetsverk återställer flera kulturhistoriskt värdefulla rum till sitt ursprung. Bankhallen restaureras och vi tar bort en gradäng så att rummet blir stort och luftigt igen, säger Rebecka Kessler, projektledare för den pågående renoveringen av Rosenbad.

Kvarteret Rosenbad som det ser ut i dag uppfördes mellan åren 1895 till 1904. Vid förra sekelskiftet var Rosenbad en del av Sveriges finanscentrum med tre pampiga bankpalats sida vid sida som tävlade om att utstråla ekonomisk framgång. Här byggdes Stockholms Stads Sparbank av arkitekt Aron Johansson, Skånska banken av arkitekt Gustav Wickman och Nordiska Kreditbanken av arkitekt Ferdinand Boberg.
Men redan i slutet av 1600-talet blev Rosenbad ett begrepp för stockholmarna då badarmästare Christopher Thiel öppnade badhus på platsen där stockholmarna kunde bada rosenbad, därav namnet på kvarteret.

Intill de ståtliga bankkontoren fulländades kvarteret med en toppmodern fastighet med utsikt över Rosenbadsparken och Strömmen. Byggnaden som ritades av Ferdinand Boberg hade elektriska hissar, vattenklosetter och elektriskt ljus. Förutom två 13-rumslägenheter inrymdes i byggnaden kontor, butiker och den berömda Restaurang Rosenbad där tidens medieelit möttes. När kvarteret byggdes om för Regeringskansliet på 1980-talet kom journalisterna tillbaka till Rosenbad för att delta i presskonferenser i de gamla vackra ombyggda banklokalerna.

I dag är hela kvarteret statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens fastighetsverk. Under de 40 år som förflutit sedan Regeringskansliet flyttat in har bara vanligt underhållsarbete genomförts i kvarteret. Statens fastighetsverk gjorde därför bedömningen att kvarteret är i behov av renovering och att det rör sig om nödvändiga åtgärder.

- Därför påbörjade Statens fastighetsverk 2019 en genomgripande renovering av hela kvarteret - med samtliga nya installationer, nya ytskikt och renovering av antikvariska rum, säger Rebecka Kessler.

Renoveringen beräknas vara klar hösten 2021. Under arbetet har Regeringskansliet tillfälligt flyttats till andra lokaler i regeringskvarteren.

Visa bildspel

Redan i slutet av 1600-talet blev Rosenbad ett begrepp för stockholmarna då badarmästare Christopher Thiel öppnade badhus på platsen där stockholmarna kunde bada rosenbad, därav namnet på kvarteret. Foto: Melker Dahlstrand