Birka-Hovgården i mediefokus

I media har de senaste veckorna några inslag fört fram kritik mot förvaltningen av världsarvet Birka-Hovgården och Statens fastighetsverk (SFV) vill med anledning av dessa ge följande kommentar.

Birka-Hovgården är ett av Sveriges värdefulla världsarv. SFV har förvaltningsansvaret för flera av dessa. Det praktiska förvaltningsarbetet sker alltid i samverkan med andra aktörer. I Sverige har ingen enskild aktör det samlade ansvaret för ett världsarv, utan de olika myndigheterna har ansvar inom ramen för sina uppdrag. För varje världsarv finns en förvaltningsplan som utarbetas gemensamt. Förvaltningsplanen för Birka-Hovgården gällde 2013-2018 och Förvaltningsrådet för Birka-Hovgården (Länsstyrelsen i Stockholms län, Ekerö kommun och SFV) har inlett arbetet med att ta fram en ny plan.

År 2015 övertog SFV förvaltningsansvaret för Birka från Riksantikvarieämbetet. Vid denna tidpunkt var underhållet av byggnader, anläggningar och mark kraftigt eftersatt. SFV har sedan övertagandet prioriterat att åtgärda de brister som funnits i byggnader och anläggningar. Från 2019 har markvårdande insatser blivit prioritet och de kommande åren kommer röjningar att ske och förhoppningsvis kommer betet att kunna utökas.

I inslagen har framförts uppgifter om rovgrävningar och grävlingar som förstör fornlämningar. Ansvaret för tillsyn av fornlämningarna ligger på länsstyrelsen. SFV har i förkommande fall anmält rovgrävningar och andra skador till länsstyrelsen. Det gäller också de skador som orsakats av vildsvin på Hovgården. Om enskilda har uppgifter om rovgrävningar bör dessa anmälas till polisen och länsstyrelsen.

SFV har tidigare haft en person anställd som bott på ön men som nu är pensionerad. SFV:s personal hade dock inte dygnet-runttillsyn av området som har påståtts. Sådan tillsyn finns inte på några platser i Sverige. Till hösten kommer skötseln att skötas av en entreprenör.

SFV har ingen annan uppfattning än att Birka är en mycket värdefull del av vårt kulturarv och kommer att fortsätta med arbetet att utveckla förvaltningen av området.

Birka. Utsikt från resterna av den vikingatida skyddsvallen mot Adelsö. Två personer tittar ut över vattnet. Sommar och grönska.

Läs mer om världsarvet Birka

Idag är det svårt att förstå att detta var en knutpunkt för handel i vår del av världen på 700-talet, men med en bra guide väcks staden och dess invånare till liv på de natursköna platser som Birka och Hovgården är i dag.