Arbeten för ökad säkerhet kring Mynttorget

Från oktober 2023 till sommaren 2024 kommer arbete pågå runt Mynttorget för att öka säkerheten i området. Arbetet görs i etapper och under tiden kommer framkomligheten runt Mynttorget att vara begränsad.

Arbetet rör Mynttorget, Västerlånggatan, Slottskajen, Tage Erlanders plats och Lejonbacken.

Slottskajen och Myntgatan kommer vara öppna för biltrafik under tiden som arbetet pågår, men med begränsad framkomlighet. Gatorna öppnas helt för trafik igen när projektet är klart, sommaren 2024. Även gång- och cykeltrafikanter kommer att kunna röra sig i området under tiden arbetet pågår, men med begränsad framkomlighet.

När arbetet är färdigt kommer pollare längs Myntgatan, Slottskajen och tvärs Västerlånggatan att rama in Mynttorget och Tage Erlanders plats. Myntgatan kommer att kantas av ny belysning och Slottskajen av nya träd.

Se förstudien med skissbilder och situationsplan.

Arbetet utförs av Riksdagsförvaltningen i samarbete med Kungliga Hovstaterna, Statens fastighetsverk och Stockholms stad.

En illustration av Mynttorget hur det kommer se ut med pollare och träd på plats.

Illustration av hur Mynttorget kommer se ut med pollare och träd på plats. Illustratör: White Arkitekter