Anlagd gäddfabrik i Bogesundslandets naturreservat

Vid Söderby träsk, en del av Bogesundslandets naturreservat strax utanför Vaxholm, har Statens fastighetsverk anlagt ett så kallat gädd-BB eller en gäddfabrik i en våtmark. Projektet - som är ett samarbete med Vaxholms fiskevårdsområdesförening, Sportfiskarna, Vaxholms stad och Länsstyrelsen - är inne på sitt andra år och görs då det råder brist på både våtmarker och lekområden för gädda i den här delen av Östersjön.

- Gäddor vill gärna leka på översvämmade marker men tyvärr har många av dessa naturliga lekplatser försvunnit, bland annat på grund av utdikningar, berättar Lars Lindqvist, ordförande i Vaxholms fiskevårdsområdesförening som sköter om Bogesunds gädd-BB. Vi i föreningen är så glada över att Statens fastighetsverk har medverkat i det här projektet.

För att trivas vill gäddorna ha översvämmad växtlighet och en vattennivå som är ett par decimeter djup. Vattenståndet måste vara stabilt och sjunka undan i långsam takt. Detta för att gäddorna då de på våren vandrar upp för att leka ska hinna leka, romen kläckas och gäddynglen växa till innan de simmar ut i havet. Leken sker från islossningen och fram till början på juni. Man måste också skapa en fri väg för gäddan så att den kan vandra från havet till lekplatsen och tillbaka.

- Gäddynglen som kläcks nu under våren släpper vi ut i havsviken på Bogesund i juni. Vi tror att gäddbeståndet kommer att öka markant runt Vaxholm inom en femårsperiod tack vare gädd-BB här på Bogesund.

Om man är sugen på att försöka få syn på en gädda eller två har Lars Lindqvist följande tips:
- Kom till gäddfabriken en varm solig dag under maj, mellan klockan 17 och 20 på kvällen. Då har man chans att se när de leker.