Sveriges ambassad i Helsingfors grundförstärks, renoveras och firar 100 år

Sveriges ambassad i Helsingfors firar 100-årsjubileum i år. Samtidigt startar Statens fastighetsverk en efterlängtad renovering av byggnaden som köptes av svenska staten 1921 och byggdes om till ambassad 1922–1923.

- Ambassaden är en symbolisk och historiskt värdefull byggnad som manifesterar det goda och mångåriga samarbetet mellan Sverige och Finland. Det känns särskilt bra att vi kan komma i gång med renoveringsarbetet under det här jubileumsåret, säger Ingrid Eiken, generaldirektör för Statens fastighetsverk.  

Ambassadbyggnaden, som bland annat inrymmer ambassadkansli, representationsvåning och ambassadörens bostad samt personalbostäder, är i stort behov av upprustning. Arbetet inleds med grundförstärkning med hjälp av 297 borrade stålpålar. I samband med grundförstärkningen görs även en del ombyggnader för att skapa ändamålsenliga och funktionella kanslilokaler med god arbetsmiljö. Exteriört sker ingen större påverkan förutom en ny tillgänglighetsanpassad entré från passagen till gården. Det sista steget blir att renovera fasaden.

- Sveriges ambassad i Helsingfors har funnits på samma plats vid Salutorget i över 100 år och är lite av ett landmärke för både finländare och svenskar. Under åren har ambassaden spelat en viktig roll för att främja de starka banden mellan Finland och Sverige. Ambassadbyggnaden har vid flera tillfällen under historiens lopp genomgått större renoveringar. Nu är det dags igen. Vi ser fram mot att byggnaden kommer att stå på mer stadig grund och återfå sin forna glans, säger Nicola Clase, Sveriges ambassadör i Finland.

Entré-fasaden på ambassaden i Helsingfors. Den brunputsade trevåningsbyggnaden efterliknar Stockholms slott.

Foto: Åke E:son Lindman

Lång och spännande historia

Ambassaden ligger vid Salutorget, med utsikt över havet i hjärtat av Helsingfors och är granne med Presidentens slott, Högsta domstolen och stadshuset. Fastigheten har en lång historia; redan på 1600-talet finns tomten dokumenterad i den dåtida stadsplanen.

När svenska staten köpte huset 1921 hade Sverige som ett av de första länderna erkänt den självständiga republiken Finland. Svenska staten ville manifestera detta genom att köpa en byggnad som kunde fungera som svensk ambassad och som låg centralt i Helsingfors. Valet föll på det ryskfödda kommerserådet Jacob Loginoff Tschernischeffs hus vid Salutorget. Den svenske arkitekten Torben Grut, med Stockholms Stadion och Solliden på Öland på sin meritlista, fick uppdraget att rita om huset. Grut inspirerades av Nicodemus Tessin d.y. och dennes italienska renässanspalats. Därför är det kanske inte så förvånande att ambassadbyggnadens fasad liknar Kungliga Slottets fasad mot Lejonbacken i Stockholm.

Värdighet och stram elegans

Gruts idé om representationsutrymmenas interiör kan sammanfattas i begreppen värdighet och stram elegans. Han ville undvika all onödig lyx så att det blev "en påminnelse om vad Sverige kulturellt varit och alltjämt kan och bör vara". De olika rummen har också gestaltats så att vart och ett representerar en historisk stilepok. Den senaste större renoveringen av ambassadbyggnaden gjordes i början av 1980-talet under ledning av den finländske professorn Erik Kråkström.

Statens fastighetsverk har skrivit kontrakt med Grundia AB som ansvarar för grundförstärkningen av ambassadbyggnaden och Nordic Rakennus Oy samordnar helheten och genomför ombyggnaden. Dessa arbeten inleds nu i januari 2023 och beräknas pågå i cirka två år. Efterföljande fasadrenovering beräknas vara färdigställd under 2026.

För mer information kontakta:

Karin Brofelth, projektägare, SFV, 010-478 74 32 karin.brofelth@sfv.se

Maria Uggla, pressekreterare, SFV, 010 478 76 00, 073 332 22 14, maria.uggla@sfv.se

Entré-fasaden på ambassaden i Helsingfors. Den brunputsade trevåningsbyggnaden efterliknar Stockholms slott.

Renovering av ambassaden i Helsingfors

Sveriges ambassad i Helsingfors har funnits på samma plats vid Salutorget i över 100 år och är lite av ett landmärke för både finländare och svenskar. Ambassadbyggnaden har vid flera tillfällen under historiens lopp genomgått större renoveringar. Nu är det dags igen.