Sfinxerna vid Lunds universitetshus gjuts om

Vid en nyligen genomförd statusinventering av Universitetshusets fasader, upptäckte Statens fastighetsverk (SFV) att husets fyra sfinxer är i så dåligt skick att de måste tas ner och gjutas om. Detta för att inte riskera att nedfallande betongdelar kan komma att skada förbipasserande. Förhoppningen är att de nygjutna sfinxerna ska vara på plats under 2022.

Universitetshuset i Lund, ritat av arkitekt Helgo Zettervall, stod färdigt 1882 och är en symbolbyggnad för staden. Omtyckt både av lundabor och turister, inte minst för de rika utsmyckningar som Zettervall gav fasaden.

Husets mittparti flankeras överst av fyra sfinxer, placerade i par om två. Vid en nyligen genomförd statusinventering, konstaterade SFV att sfinxerna tyvärr har så stora sprickbildningar i betongen att de av säkerhetsskäl måste tas ner och gjutas om.

- Det är naturligtvis tråkigt då sfinxerna är starka symboler för Universitetshuset. Samtidigt måste vi sätta säkerheten först. Sfinxerna, som är 2,2 meter höga, två meter breda och en meter djupa, väger 3,5 ton styck. Vi kan inte riskera att någon förbipasserande kommer till skada om betongdelar faller ned, säger Maria Nordh, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Universitetshusets vita fasad mot Lundagård, med drag av klassiskt tempel.

Universitetshusets vita fasad mot Lundagård, med drag av klassiskt tempel. Foto: Åke E:son Lindman

Repliker från 1993

Faktum är att det är andra gången som sfinxerna tillfälligt plockas ned. Husets ursprungliga sfinxer fick avlägsnas 1959 på grund av sitt då dåliga skick. Det dröjde sedan ända fram till 1993 innan dagens fyra repliker kunde sättas upp, repliker som möjliggjorts delvis genom privata donationer. Så länge som 34 år ska dock inte Universitetshuset eller lundaborna behöva vänta denna gång.

- Inom kort kommer vi att påbörja arbetet med att ta ner sfinxerna från taket. Därefter sätter vi igång med gjutningen. Målet är att de fyra nya sfinxerna ska sitta på plats på taket igen under 2022, säger Maria Nordh.