Information till våra leverantörer och allmänheten

Vi upplåter mark och lokaler

Statens fastighetsverk ser möjlighet att, efter förfrågan, bistå regioner och myndigheter med markytor och lokaler för att motverka spridningen av covid-19.

Läs pressmeddelandet

Till våra leverantörer

Statens fastighetsverk försöker underlätta för våra externa leverantörer genom att tillfälligt korta betalningstiden för leverantörsfakturor. Ambitionen är att omgående betala leverantörsfakturor när de är granskade och godkända för utbetalning.

Det ni som leverantörer kan göra för att säkra flödet av fakturor från er till oss är att skicka dessa elektroniskt.

Anvisningar för hur ni skickar fakturor elektroniskt till oss finns att läsa här.

Det händer i vår verksamhet

Vi har vidtagit olika åtgärder för att minska risken för smittspridning och hantera situationer som kan komma att påverka vår egen verksamhet och våra kunders verksamheter. Vi hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt för att hitta lösningar och ber om förståelse för att det ibland kan bli lite mer väntetider och att vi kanske syns lite mindre än vanligt ute i våra fastigheter.

Instruktioner till medarbetare

Alla våra medarbetare har fått instruktioner om hur de bäst ska undvika att föra smitta vidare och hur de ska agera om de misstänker att de själva eller någon som vistas i våra fastigheter insjuknat i covid-19.

Besökare till våra kontor och fastigheter

Till er i allmänheten som brukar eller har planerat att besöka våra besöksmål och fastigheter. Många har stängt, andra har begränsade öppettider och en anpassad verksamhet. Vi hänvisar till respektive besöksmål för mer information.

Vi vill göra vårt bästa för att minska risken för spridning, därför är vi restriktiva med externa besökare på våra kontor. Vi uppmanar dig som önskar komma i kontakt med oss att vara digitala, använda mejl eller telefon.

Service till våra hyresgäster

Vi vidtar åtgärder för att kunna upprätthålla vår verksamhet och service. Vi syns lite mindre ute i våra verksamheter och där det är möjligt så är vi restriktiva med personliga möten. Under tiden finns vi tillgängliga för digitala möten via webb, telefon eller mejll. Vi finns hela tiden tillgängliga för att tillsammans med er förebygga och hantera olika situationer.

Pågående projekt för ombyggnad och renovering

Försiktighetsåtgärder för att undvika smittspridning gäller även för våra leverantörer och entreprenörer. Vid minsta tvekan, vänd dig till den person du normalt har kontakt med på Statens fastighetsverk. Är du osäker kan du alltid ringa vår växel på telefon 010-478 70 00.

Läs nyheten i sin helhet här.