Information till våra hyresgäster

Statens fastighetsverk kan hjälpa till och ge stöd till hyresgäster i denna besvärliga tid

Det är genom en förtroendefull och långsiktig samverkan med våra hyresgäster som Statens fastighetsverk skapar de bästa förutsättningarna för att genomföra vårt uppdrag. Därför är det självklart för oss att göra allt vi kan för att ta oss igenom den här tuffa perioden tillsammans med våra hyresgäster, säger Ingrid Eiken, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

Statens fastighetsverk har många lokalhyresgäster som påverkas av pågående virusspridning och sjukdomen covid-19. Vi vill alltid ha goda kontakter med er som hyresgäster och vill nu särskilt rikta oss till de av er som har problem. Vi hoppas att vi ska kunna hjälpa till att hitta lösningar som möjliggör för de av er som har problem att kunna ta sig igenom den här tuffa perioden.

Som statlig fastighetsägare och myndighet kan vi erbjuda olika former av åtgärder som kan anpassas från fall till fall inom ramen för de regelverk som gäller. Genom olika regeringsinitiativ sker löpande ändringar som gör att åtgärderna kan komma att förändras.

Regeringen har fattat beslut om att Statens fastighetsverk inte ska ta ut ränta när vi ger hyresgäster anstånd med betalning av hyra. Enligt det statliga regelverket ska SFV ta ut ränta. Med dagens beslut behöver SFV inte ta ut ränta när vi hyresgäster anstånd med hyresinbetalning. I de fall SFV har tagit ut ränta kommer vi att reglera detta. 

Service till våra hyresgäster

Vi vidtar åtgärder för att kunna upprätthålla vår verksamhet och service. Vi kan synas lite mindre ute i våra verksamheter och fastigheter och där det är möjligt så är vi restriktiva med personliga möten. Under tiden finns vi tillgängliga för digitala möten via webb, telefon eller mejl. Vi finns hela tiden tillgängliga för att tillsammans med er förebygga och hantera olika situationer.

Vilket stöd kan vi ge?

Stödet kan variera mellan olika hyresgäster beroende på hur förutsättningarna ser ut. Vad som är möjligt, beslutas efter dialog mellan våra förvaltare och er som hyresgäster.

Månadshyra

Det normala är att hyran ska vara betald kvartalsvis i förväg. Vi kan erbjuda månadshyra i stället för kvartalshyra, vilket kan komma att underlätta likviditeten hos er som hyresgäst. Sådana överenskommelser kan ha olika giltighetstid, beroende på er situation.

Anstånd med hyra

Vi kan också erbjuda anstånd (uppskov) med hyresinbetalningen, för en tidsperiod som överenskommes mellan er som hyresgäst och oss som hyresvärd. Även här kan en sådan överenskommelse ha olika giltighetstid. Vi ser till förutsättningarna för varje enskilt kontrakt och det sker efter dialog mellan våra förvaltare och er som hyresgäster.

Ränta utgår vid anstånd med hyra

Regeringen fattade den 30 april beslut om att Statens fastighetsverk inte ska ta ut ränta när vi ger våra hyresgäster anstånd med betalning av hyra. Enligt det statliga regelverket ska SFV ta ut ränta. Med det nya beslutet behöver SFV alltså inte ta ut ränta när vi beviljar hyresgäster anstånd med hyresinbetalning. I de fall SFV har tagit ut ränta kommer vi att reglera detta.

Länk till regeringens pressmeddelande.

Tidigare tillfällig hyresrabatt för utsatta branscher

Hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i utsatta branscher har kunnat ansöka om ekonomiskt stöd. Ansökningsperioden avslutades den 31 augusti 2020. Läs mer om hyresrabatten på Länsstyrelsen i Västra Götaland webbplats.

Kontakt

Är du hyresgäst hos Statens fastighetsverk är du alltid välkommen att kontakta oss via din kontaktperson (förvaltare). Många av er kan också finna kontaktinformation på respektive hyresgästsida som ni hittar här på vår webbplats.