Till dig som är hyresgäst hos Statens fastighetsverk – förlängda möjligheter till hyresrabatt

Våra hyresgäster är viktiga för oss på Statens fastighetsverk och det är genom en förtroendefull och långsiktig samverkan med er som vi skapar de bästa förutsättningarna för vår verksamhet. 

Året som gått har inneburit en stor påfrestning för många av er som är hyresgäster hos oss, liksom för övriga samhället. Många har fått anstånd med hyran eller kunnat ta del av tidigare satsningar på hyresrabatt. Nu förlängs möjligheten till hyresrabatt.

Hyresrabatten omfattar sänkta hyror för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Här omfattas exempelvis butikshandel, logiverksamhet, restauranger samt arrangemang av kongresser/mässor men även konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård. För information om förutsättningar samt vilka som omfattas finns mer att läsa på regeringens hemsida Regeringen har beslutat om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher - länk till Regeringen.se.

Den hyresrabatt som gällt perioden 1 januari – 31 mars, följs nu av motsvarande rabatt för två perioder: 1 april till 30 juni och 1 juli till 30 september. Sammantaget kommer rabatten att kunna ges för nio månader (vad som nu är beslutat). Regelverket för andra och tredje omgången är nu beslutat av regeringen. Några större skillnader finns inte, annat än vissa justeringar i de blanketter som ska användas. Statens fastighetsverk kommer även fortsättningsvis att ge en rabatt om 100% av hyran för den aktuella perioden om de villkor som finns är uppfyllda. Det behövs endast en ansökan för bägge perioderna och en överenskommelse måste vara tecknad senast den 31 augusti.

Vi hoppas att vi ska kunna hjälpa till att hitta lösningar som möjliggör för de av er som har problem att kunna ta sig igenom den här tuffa perioden. Vi gör vad som är möjligt för att stötta våra hyresgäster utifrån de särskilda förutsättningar som gäller i varje enskilt kontrakt och det sker efter dialog mellan våra förvaltare och er som hyresgäster.

Har du frågor? Välkommen att kontakta din förvaltare direkt eller genom vår växel

010 478 70 00

Vilket stöd kan vi ge?

Som statlig fastighetsägare och myndighet kan vi erbjuda olika åtgärder som kan anpassas från fall till fall. Genom olika regeringsinitiativ sker löpande ändringar som gör att åtgärderna kan komma att förändras.

Denna information är generell, vilket innebär att alla hyresgäster inte kan vara aktuella för alla åtgärder. Vad som är möjligt, beslutas efter dialog mellan våra förvaltare och er som hyresgäster. Det vi redan nu kan erbjuda hyresgäster som hör av sig till oss är följande:

Månadshyra

Det normala är att hyran ska vara betald kvartalsvis i förväg. Vi kan erbjuda månadshyra i stället för kvartalshyra, vilket kan komma att underlätta likviditeten hos er som hyresgäst. Sådana överenskommelser kan ha olika giltighetstid, beroende på er situation.

Anstånd med hyra

Vi kan också erbjuda anstånd (uppskov) med hyresinbetalningen, för en tidsperiod som överenskommes mellan er som hyresgäst och oss som hyresvärd. Även här kan en sådan överenskommelse ha olika giltighetstid.

Hyresrabatt

För att motverka effekterna av smittspridningen i samhället har regeringen beslutat om flera åtgärdspaket. Ett sådant initiativ är en förnyad möjlighet till tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher.

Om ert företag omfattas av denna möjlighet kan ni kontakta oss och få 100% rabatt på hyran perioderna 1 april – 30 juni 2021. Länk till nyhet: Information till våra hyresgäster.

Kontakt

Är du hyresgäst hos Statens fastighetsverk är du alltid välkommen att kontakta oss via din kontaktperson (förvaltare). Många av er kan också finna kontaktinformation på www.sfv.se/hyresgast.