Samlad information med anledning av coronaviruset

Den pågående virusspridningen påverkar hela samhället och så även oss på Statens fastighetsverk (SFV). Vi följer dagligen utvecklingen och anpassar oss till ansvariga myndigheters rekommendationer och vad som uttrycks från regeringen. På den här sidan samlar vi information om hur vi agerar och de åtgärder vi beslutar om.

Tillsammans hjälps vi åt att ta oss igenom den här tuffa perioden.

Generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren

SFV upplåter mark och lokaler

Statens fastighetsverk ser möjlighet att, efter förfrågan, bistå regioner och myndigheter med markytor och lokaler för att motverka spridningen av covid-19, läs pressmeddelandet.

Till dig som är vår hyresgäst 

Som statlig fastighetsägare och myndighet kan vi erbjuda olika former av åtgärder som kan anpassas från fall till fall inom ramen för de regelverk som gäller. Genom olika regeringsinitiativ sker löpande ändringar som gör att åtgärderna kan komma att förändras. Läs mer om vad vi kan göra för dig här. 

Besökare till våra fastigheter med publik verksamhet

Till er i allmänheten som brukar eller har planerat att besöka våra besöksmål och fastigheter, hänvisar vi till respektive besöksmål för mer information om öppettider och deras verksamhet.

Fakturerings- och betalningsinformation

Statens fastighetsverk försöker underlätta för våra externa leverantörer genom att tillfälligt korta betalningstiden för leverantörsfakturor. Ambitionen är att omgående betala leverantörsfakturor när de är granskade och godkända för utbetalning.

Det ni som leverantörer kan göra för att säkra flödet av fakturor från er till oss är att skicka dessa elektroniskt. Anvisningar för hur ni skickar fakturor elektroniskt till oss finns här.

Arbeten i våra fastigheter

Försiktighetsåtgärder för att undvika smittspridning gäller även för våra leverantörer och entreprenörer som arbetar i våra fastigheter. Vid minsta tvekan, vänd dig till den person du normalt har kontakt med på Statens fastighetsverk. Är du osäker kan du alltid ringa vår växel på telefon 010-478 70 00.

Instruktioner till medarbetare

Alla våra medarbetare har fått instruktioner om hur de bäst ska undvika att föra smitta vidare och hur de ska agera om de misstänker att de själva eller någon som vistas i våra fastigheter insjuknat i covid-19. 

Besökare till våra kontor

Våra lokalkontor runt om i Sverige kan komma att påverkas olika beroende på vilka lokala restriktioner som gäller. Vi är ändå restriktiva med externa besökare på våra kontor och uppmanar dig som önskar att komma i kontakt med oss att vara digitala, använda mejl eller telefon.