Samlad information med anledning av coronaviruset

Den pågående virusspridningen påverkar hela samhället och så även oss på Statens fastighetsverk (SFV). Vi följer dagligen utvecklingen och anpassar oss till ansvariga myndigheters rekommendationer och vad som uttrycks från regeringen. På den här sidan samlar vi information om hur vi agerar och de åtgärder vi beslutar om.

Information om att Statens fastighetsverk upplåter mark och lokaler, fakturainformation till våra leverantörer och mer om hur vår verksamhet fungerar under coronaviruset finns här.

Statens fastighetsverk kan hjälpa till och ge stöd till hyresgäster i denna besvärliga tid

Det är genom en förtroendefull och långsiktig samverkan med våra hyresgäster som Statens fastighetsverk skapar de bästa förutsättningarna för att genomföra vårt uppdrag. Därför är det självklart för oss att nu kavla upp ärmarna och göra allt vi kan för att ta oss igenom den här tuffa perioden tillsammans med våra hyresgäster, säger Ingrid Eiken, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

Statens fastighetsverk har många lokalhyresgäster som påverkas av pågående virusspridning och sjukdomen covid-19. Vi vill alltid ha goda kontakter med er som hyresgäster och vill nu särskilt rikta oss till de av er som har problem. Vi hoppas att vi ska kunna hjälpa till att hitta lösningar som möjliggör för de av er som har problem att kunna ta sig igenom den här tuffa perioden.

Som statlig fastighetsägare och myndighet kan vi erbjuda olika former av åtgärder som kan anpassas från fall till fall inom ramen för de regelverk som gäller. Genom olika regeringsinitiativ sker löpande ändringar som gör att åtgärderna kan komma att förändras.

Regeringen har idag fattat beslut om att Statens fastighetsverk inte ska ta ut ränta när vi ger hyresgäster anstånd med betalning av hyra. Enligt det statliga regelverket ska SFV ta ut ränta. Med dagens beslut behöver SFV inte ta ut ränta när vi hyresgäster anstånd med hyresinbetalning. I de fall SFV har tagit ut ränta kommer vi att reglera detta. Generaldirektör Ingrid Eiken är mycket nöjd med att regeringen har fattat detta beslut. Länk till beslut och pressmeddelande

Vilket stöd kan vi ge?

Denna information är generell, vilket innebär att stödet kan variera mellan olika hyresgäster beroende på hur förutsättningarna ser ut. Vad som är möjligt, beslutas efter dialog mellan våra förvaltare och er som hyresgäster.

Tillfällig hyresrabatt

För att motverka effekterna av smittspridningen i samhället har regeringen beslutat om flera åtgärdspaket. Ett sådant initiativ avser en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Förutsättningarna för en tillfällig rabatt regleras i regeringens förordning (2020:237), som också reglerar vilka branscher som berörs samt maximala ersättningsnivåer. Förordningen har godkänts av EU-kommissionen.

Länsstyrelsen i Västra Götaland koordinerar stödhanteringen mellan länsstyrelserna, läs mer om det på deras webbplats.

Vilka är kraven för hyresrabatten?

Den tillfälliga hyresrabatten gäller för närvarande hyresperioden 1 april – 30 juni 2020. Förutsättningarna för vilka hyresgäster som kan få hyresrabatt regleras i regeringens förordning. Den maximala hyresrabatten som kan ges är 50%. Kravet är att hyresgästen dels ska bedriva verksamhet inom någon av de SNI-koder som redovisas i bilagan till förordningen, dels inte var i ekonomiska trångmål den 31 december 2019.

Vilka hyresgäster kan få hyresrabatt?

Översiktligt kan sägas att möjligheten till hyresrabatt är riktad till sällanköpshandeln, hotell- och restaurangverksamhet samt vissa övriga verksamheter. Se en utförligare lista i förordningen på regeringens webbplats.

Vilka hyresgäster kan inte få hyresrabatt?

Statliga myndigheter är generellt undantagna i förordningen inklusive de som har kostnadshyra. Jordbruks- och fiskeföretag ingår inte. Jakt- och fiskearrenden, bostäder, kommunal eller annan förvaltning med flera är indirekt undantagna genom att de inte ingår i förordningen. Däremot kan ett kommunalt bolag som uppfyller kraven på SNI-tillhörighet, omfattas av möjligheten till hyresrabatt.

Hantering av ansökningar om hyresrabatt

1. Hyresgästen blir kontaktad av ansvarig kontaktperson inom SFV som tillhandahåller ansökningsblankett och informerar om hur den ska utformas. Vill du själv ta kontakt med din kontaktperson är du välkommen att göra det.

2. Hyresgästen mejlar ifylld ansökningsblankett till ansvarig kontaktperson på SFV.

3. SFV kontrollerar hyresgästens ansökan. Om hyresgästen är berättigad till hyresrabatt och kraven i förordningen uppfylls ska en överenskommelse om hyresrabatt ingås och signeras av bägge parter.

Månadshyra

Det normala är att hyran ska vara betald kvartalsvis i förväg. Vi kan erbjuda månadshyra i stället för kvartalshyra, vilket kan komma att underlätta likviditeten hos er som hyresgäst. Sådana överenskommelser kan ha olika giltighetstid, beroende på er situation.

Anstånd med hyra

Vi kan också erbjuda anstånd (uppskov) med hyresinbetalningen, för en tidsperiod som överenskommes mellan er som hyresgäst och oss som hyresvärd. Även här kan en sådan överenskommelse ha olika giltighetstid. Vi ser till förutsättningarna för varje enskilt kontrakt och det sker efter dialog mellan våra förvaltare och er som hyresgäster.

Ränta utgår vid anstånd med hyra

Regeringen fattade den 30 april beslut om att Statens fastighetsverk inte ska ta ut ränta när vi ger våra hyresgäster anstånd med betalning av hyra. Enligt det statliga regelverket ska SFV ta ut ränta. Med det nya beslutet behöver SFV alltså inte ta ut ränta när vi beviljar hyresgäster anstånd med hyresinbetalning. I de fall SFV har tagit ut ränta kommer vi att reglera detta.

Länk till regeringens pressmeddelande.

Övriga åtgärder

Vi genomför också andra åtgärder för att stödja företagande. Vi kan t.ex. förändra faktureringsperioder och gentemot våra externa leverantörer betala fakturor snabbare än vad som normalt tillämpas.

Regeringen har också presenterat flera åtgärdspaket som ska ge stöd, och olika hyresgäster kan beröras i olika utsträckning av regeringens förslag.

Kontakt

Är du hyresgäst hos Statens fastighetsverk är du alltid välkommen att kontakta oss via din kontaktperson (förvaltare). Många av er kan också finna kontaktinformation på respektive hyresgästsida som ni hittar här på vår webbplats.