Statens fastighetsverks åtgärder under den pågående coronapandemin

Den pågående virusspridningen påverkar hela samhället och vi på Statens fastighetsverk (SFV) följer dagligen utvecklingen och anpassar oss till ansvariga myndigheters rekommendationer. Det ligger ett stort ansvar på varje individ att begränsa smittspridningen av Covid-19, men vi som fastighetsägare gör vad vi kan för att ta vårt ansvar för våra medarbetare och hyresgästers säkerhet. På den här sidan samlar vi information om hur vi agerar och de åtgärder vi beslutar om.

Vår arbetsplats

På Statens fastighetsverk har två saker högsta prioritet. Vår förmåga att upprätthålla driften i verksamheter som är särskilt angelägna, till exempel för centrala statsledningen, och att värna vår personals hälsa. Vi har också ett viktigt ansvar att hantera fel som kan uppstå akut i fastigheter vi förvaltar. Detta gör att vi på SFV har flera yrkesgrupper som inte har möjlighet att arbeta hemifrån, utan måste vara fysiskt på sin arbetsplats. Därför är det viktigt att de arbetsgrupper som kan arbeta hemifrån gör detta så vi skyddar våra kollegor som inte har möjlighet att arbeta hemifrån.

 • alla som känner sig sjuka med symtom som snuva, hosta eller feber ska hålla sig hemma och inte gå tillbaka till arbetet förrän man känner sig helt frisk.
 • våra egna kontor är öppna men alla medarbetare som kan uppmanas att jobba hemifrån och ska undvika att åka kollektivtrafik. Detta för att de som verkligen behöver vara på plats ska kunna vara det och ändå ha möjlighet att hålla avstånd.
 • de som måste till arbetsplatsen kan om möjligt välja en annan tid att åka in till jobbet för att slippa trängsel i kollektivtrafiken. De uppmanas också att välja alternativa färdmedel som cykel, gång eller egen bil.
 • vi avstår så långt det är möjligt från fysiska möten och gör inga onödiga resor. Vi finns däremot alltid tillgängliga via telefon på 010 478 70 00 eller mejl sfv@sfv.se eller hitta ytterligare kontaktuppgifter här. 
 • vi har anpassat städning av allmänna ytor på våra kontor och lägger extra fokus på hygienutrymmen som toaletter, pentry och omklädningsrum samt utsatta föremål som strömbrytare, hissknappar, handtag, trappräcken.

För medarbetare och hyresgäster i våra fastigheter

Det är viktigt för oss att ni som rör er i någon av våra fastigheter känner sig trygg. Som fastighetsägare tar vi ett ansvar för allmänna ytor i och driften av våra fastigheter. Då kan det vara skönt att veta att vi följer myndigheternas rekommendationer och agerar i enlighet med dem. Vi har god intern beredskap, riktlinjer och processer på plats för att snabbt kunna hantera olika scenarios.

Några av de åtgärder som vi har vidtagit vid arbeten i de fastigheter där ni vistas är:

 • vi ringer innan besöket för att stämma av den aktuella situationen.
 • vår personal kommer överens med hyresgästen om hur vi får tillträde till fastigheten/bostaden på ett säkert sätt. Det kan innebära att hyresgästen väntar utanför eller i rummet bredvid.
 • om detta inte är möjligt ber vi hyresgästen att hålla ett säkerhetsavstånd på minst två meter, för bådas säkerhet och under hela besöket.
 • vi ber hyresgästen att ställa upp fönstret om det finns i det utrymme där arbetet ska utföras, gärna cirka 10 min innan.
 • vi använder skyddshandskar vid besöket, har med handsprit och håller en god handhygien både innan och efter besöket.
 • vi har en tät dialog med våra hyresgäster och finns alltid tillgängliga för den som undrar över något. Du som är hyresgäst hos Statens fastighetsverk kan alltid vända dig till din kontaktperson. Kontakta vår växel på 010 478 70 00 om du inte har kontaktuppgifterna. Kontaktuppgifter till felanmälan för just din fastighet hittar du på våra hyresgästsidor.

Stöd till hyresgäster

Vi som fastighetsägare och myndighet kan också ge våra hyresgäster stöd i denna utmanande tid. Stödet kan variera mellan olika hyresgäster beroende på hur förutsättningarna ser ut. Vad som är möjligt, beslutas efter dialog mellan våra förvaltare och er som hyresgäster. Läs mer om de olika stöden som vi kan erbjuda här.

För entreprenörer i byggprojekt

SFV:s utgångspunkt i samtliga byggprojekt är att skapa förutsättningar för att kunna driva projekt som planerat under pandemin. Samtidigt måste vi anpassa oss till de restriktioner och åtgärder som ansvariga myndigheter beslutar om. Några av de åtgärder som vi har vidtagit i byggprojekt är:

 • större projekt har en krisledningsgrupp som aktiveras i samband med pandemin. De har som uppdrag är att bedöma, leda, prioritera och fördela de åtgärder som projektet ska vidta med anledning av den ökande smittspridningen.
 • omvärldsanalys och informationsinsamling är två viktiga uppgifter och bland annat skickas en enkät regelbundet ut till alla företag i projektet där de får redogöra för hur de upplever sin situation, men även ge förbättringsförslag till SFV.
 • ibland anlitas leverantörer och underleverantörer vilket innebär att många människor med olika uppgifter samlas på arbetsplatsen. Respektive leverantör i projektet har som alltid arbetsgivaransvar, så även under pandemin. Alla i projektet ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men SFV har förståelse för att företagens interna regelverk kan innebära hårdare restriktioner för den enskilde. SFV skapar förutsättningarna att genomföra projektet, men tydliggör även vad arbetsgivaransvaret innebär och vad den enskilde individen måste tänka på.
 • på byggarbetsplatsen arbetar vi bland annat med skärpta mötesrutiner för de fysiska möten som är nödvändiga, fler bodplatser, uppdaterad information, bättre förutsättningar för tvättning och spritning, fler ingångar till bodetableringen och bättre separering av olika arbets- och mötesplatser i projektet.
 • vi ser också till att uppmärkning av pausplatser, mötesrum, bodar och andra gemensamma utrymmen genomförs som möjliggör bättre distansering i vardagen.

Övriga åtgärder

Statens fastighetsverk försöker underlätta för våra externa leverantörer genom att tillfälligt korta betalningstiden för leverantörsfakturor. Läs mer här om vad du som leverantör kan göra.

Statens fastighetsverk ser möjlighet att, efter förfrågan, bistå regioner och myndigheter med markytor och lokaler för att motverka spridningen av covid-19. Läs mer i pressmeddelandet.