1993 — i dag: Statens fastighetsverk (SFV)

År 1993, den första oktober, delades Byggnadsstyrelsen upp i flera fristående statliga bolag och verk, bland annat Vasakronan, som fick ansvar för de kommersiella fastigheterna och Akademiska hus, som fick ansvar för universitet och högskolor. De fastigheter (mark och byggnader) som staten av olika skäl ville behålla för evig tid tillföll den nya myndigheten Statens fastighetsverk, SFV.

Statligt ägda aktiebolag

När de statliga verken Domänverket och Vattenfall bolagiserades några år senare, fanns det skog, älvar och fjäll vars kulturella värden räknades som riksangelägenheter, viktiga att vårda och bevara för framtiden. Denna skog och mark tillföll Statens fastighetsverk (SFV) att vårda och förvalta.

För att möta de politiska kraven på en ökad marknadsorientering delades Byggnadsstyrelsen från 1993 i flera fristående statligt ägda aktiebolag: Vasakronan, Akademiska hus med fler. Hyresgästerna fick själva ansvaret för den långsiktiga lokalplaneringen.

Fastigheter som ska ägas i evinnerlig tid

Fastigheter som staten av kultur- och säkerhetsskäl ska äga "i evinnerlig tid" fördes till en ny myndighet - Statens fastighetsverk (SFV). Till SFV fördes också äldre befästningar från Fortifikationsförvaltningen och mark från Domänverket.

Tradition i utveckling.

Vård, underhåll och byggprojekt

SFV ansvarar för vård och underhåll av statliga kulturfastigheter (de kungliga slotten, nästan alla statliga byggnadsminnen, statliga kulturinstitutioner som teatrar och museer samt regeringsbyggnaderna); utrikes fastigheter (ambassader, residens) samt vissa statliga markområden (slottsområden, kronoholmar och mark ovanför odlingsgränsen).

SFV är byggherre vid underhåll, ombyggnad, restaurering och nybyggande inom dessa områden. Den operativa verksamheten är lokalt organiserad med ansvariga förvaltare som nyckelpersoner. Dessa samlas i regionala kontor och i grupper efter byggnadsslag. Centralt finns rådgivande specialister inom alla fackområden till förvaltningens stöd.

Nytt och gammalt

SFV:s byggprojekt tillhör det bästa som uppförts i Sverige under perioden. Dit hör museer i Lund, Göteborg, Karlskrona och Stockholm och ambassaderna i Berlin och Washington.

Men merparten av uppgifterna handlar om underhåll, renovering och restaurering. Vid Kalmar, Borgholm och Läckö slott har väl avvägda åtgärder genomförts. Siarö fort har renoverats till ett turistmål. Wrangels och Bondes palats har anpassats till dagens krav på domstolsbyggnader. Alla länsresidens har nyinretts. Många naturområden och parker har förnyats - som lindalléerna i Drottningholms slottspark.

Vi vill att husen och marken ska berätta en historia för dem som är de rättmätiga ägarna - genom staten är alla svenskar delägare.