Enastående tillfälle att utveckla en unik plats längst ut på den lummiga Vanäs udde! Omgärdat av Vätterns klara vatten, norr om Karlsborgs fästning, ligger det tidigare Garnisonssjukhuset.

Möjligt att utveckla platsen

Statens fastighetsverk står i begrepp att rusta anläggningen för nya verksamheter. Som hyresgäst erbjuds du nu möjligheten att vara med och påverka lokalernas utformning.

Kort historik

Garnisonssjukhuset tillkom för att ersätta tidigare konvalescentsjukhus inne på fästningsområdet. Enligt planerna skulle det nya sjukhusområdet omfatta en ekonomibyggnad och åtta paviljonger. År 1881 stod ekonomibyggnaden och två paviljonger färdiga, resterande sex paviljonger uppfördes aldrig. Däremot tillkom en obduktionsbyggnad år 1882.

År 1915 genomfördes en ombyggnad och modernisering av sjukhuset. Bland annat kompletterades byggnaderna med balkonger, för att ge patienterna tillgång till frisk luft. Fyra år före nedläggningen av sjukhuset år 1956 renoverades avdelningen.

Beslutet att lägga ner sjukhuset skakade hela bygden. Karlsborg och omkringliggande kommuner gjorde tappra försök att få behålla sjukhuset, men fortifikationens beslut stod fast. Efter nedläggningen nyttjades byggnaderna emellanåt av de militära förbanden.

Omkring år 1997 utfördes ytterligare en restaurering av de förfallna byggnaderna. Taken lades om, tornet på ekonomibyggnaden tillrättalades, fasaderna lagades och nya verandor byggdes. Idag ingår byggnaderna i den totala byggnadsminnesmärkningen av Karlsborgs fästning, vilket innebär ett långsiktigt skydd av byggnaderna.

Fakta och prospekt

Generellt:

Stora byggnadsvolymer som kan anpassas efter hyresgästens behov och önskemål. Delar av eller hela byggnaden kan användas.

Lokaltyp:

Kontor, publik verksamhet.

Totalyta:

Cirka 1650 kvm.

Byggår:

Kring år 1880.

Arkitekt:

Fredrik Åbom, vid Överintendentsämbetet.

Parkering:

Kommer att anordnas inom området.

Inflyttning:

Inflyttning sker enligt överenskommelse.

Exteriör:

Omsorgsfullt utformade byggnader. Det ursprungliga förslaget rönte internationell uppmärksamhet för sin goda planering. Tvåvånings tegelbyggnader med dekorativa fasaddetaljer och träverandor.

Interiör:

Höga fönster med generösa ljusinsläpp över trägolv och kalkstenstrappor. Cloisonväggar, murade valv och öppen spis. Statligt byggnadsminne, vilket medför att byggnaden ska renoveras i sådant skick att utseende och karaktär inte förvanskas. Omgivande parkmiljö under upprustning.

Dokument:

Prospekt Garnisonssjukhuset Karlsborg

Områdeskarta Karlsborgs fästning (PDF, 2.6 MB)

Kontakt

Bilder

Visa bildspel

Foto: Jakob Boije

Visa bildspel

Foto: Jakob Boije

Visa bildspel

Foto: Jakob Boije

Visa bildspel

Detaljbild: fönster. Foto: Jakob Boije

Visa bildspel

Ekonomibyggnaden, läkarens vardagsrum . Foto: Jakob Boije

Visa bildspel

Paviljong. .

Visa bildspel

F.d. badrum. . Foto: Jakob Boije

Visa bildspel

Ekonomibyggnaden. Entré till läkarens bostad. Foto: Jakob Boije

Visa bildspel

Detaljbild. .

Visa bildspel

Stig ned till Vättern. .

Visa bildspel

Fotograf: Jakob Boije.

Hitta hit

Hitta till Garnisonssjukhuset Karlsborgs fästning

Fortifikationsgatan, 546 30 Karlsborg

Hitta på Google Maps