Efter 370 år söker nu Statens fastighetsverk nya hyresgäster till Göta hovrätt. Det är en unik möjlighet att få hyra domstolsbyggnaden mitt i centrala Jönköping. Det är en vacker byggnad på 1100 kvm som erbjuder stora möjligheter för nästa hyresgäst.

Anrik byggnad

Göta hovrätt i Jönköping instiftades under drottning Kristinas förmyndarregering. Den 1100 kvadratmeter stora domstolsbyggnaden, som är Jönköpings äldsta byggnad, uppfördes i fransk klassicistisk stil efter ritningar av hovarkitekten Simon de la Vallée. Ända sedan starten har det varit domstol i byggnaden som under sekler har varit ett landmärke i Jönköping.

Göta hovrätt utgjorde under lång tid som enda högresta byggnad ett landmärke i staden. Till det goda bevarandet bidrar att den varit i bruk för ändamålet utan avbrott sedan uppförandet. Parken ger byggnaderna en värdig inramning, präglad av grönska och med ett över hundraårigt bestånd av stora lövträd.

Area: 

1100 kvm 

Lokalslag: 

Kontor, publik verksamhet, utbildning, konstverksamhet.

Kommunikationer:

Närhet till buss och tåg. 

Inflyttning:

Från augusti 2023 eller efter överenskommelse. 

Visning:

Kontakta Jeanette Pihl för visningsbokning. 

Kontakt

Hitta hit

Hitta till Domstolsbyggnaden i Jönköping

Hovrättsgränd 4, 553 20 Jönköping

Hitta på Google Maps