Sveriges generalkonsulat i Istanbul inryms sedan 1969 i Sveriges äldsta fastighet utomlands. I samma fastighet finns även Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, som är inrymt i det så kallade Dragomanhuset.

Fastigheten ligger utmed en populär shoppinggata i den gamla stadsdelen Beyoglu. Gatan är delvis avstängd för biltrafik men har en gammal spårvagnslinje.

Sekler av diplomatiska förbindelser

Sveriges diplomatiska förbindelser med Turkiet sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Vid denna tid utgjorde de diplomatiska förbindelserna missioner av tillfällig karaktär. Under Karl XII:s vistelse i Turkiet 1709-14 upprätthölls en regelrätt svensk beskickning vid hovet i Konstantinopel. En stadigvarande beskickning i Turkiet har Sverige haft sedan 1735.

Svenskt sedan 1757

Sveriges sändebud Gustaf Celsing inköpte fastigheten i Beyoglu för 22 000 piaster 1757. Han beskrev den som "En stor och väl belägen tomt med ett rumrikt hus. Ett av de bästa i Pera". Pengar till fastighetsinköpet kom från medel insamlade i rikskollekt, det vill säga i svenska, finländska och nordtyska kyrkor, till Fonden för evangelisk kyrka i Istanbul samt för evangeliska slavars friköpande.

Nuvarande huvudbyggnaden från 1870

De ursprungliga byggnaderna finns inte längre kvar då de rivits eller förstörts i en brand 1818. Det dröjde ända till 1869 innan man beslutade att skaffa pengar till ett nytt ministerhus. En del av finansieringen skedde genom uthyrning av åtta affärsbodar i basarlängan mot huvudgatan samt lånade medel. Det nya ministerhuset, huvudbyggnaden, ritades av den österrikiske arkitekten D. Pulgher och stod färdigt 1870. Huset har tre våningar plus hel källare och är byggt i tegel som putsats.

Generalkonsulatet i Istanbul. En trevåningsbyggnad med grå sockel och gul puts. Fönstren har gröna luckor.

Foto: Åke E:son Lindman

Sommarbostad 1920-1950

När Ankara 1923 blev huvudstad i den nya republiken Turkiet flyttades beskickningen till Ankara under åren 1931-34. Fram till 1953 användes huvudbyggnaden i Istanbul som sommarbostad till svenske ministern i den nya huvudstaden Ankara. Dragomanhuset användes som residens för generalkonsuln. År 1953 upprättades ett avlönat karriärkonsulat. Sedan 1969 inrymmer huvudbyggnaden generalkonsulatets kansli och residens. På tomten finns även en kyrka. Den byggdes ursprungligen 1757 men brann ner. Den befintliga träkyrkan är från 1858 och totalrenoverades 1985.

Jordbävningsförstärkt palats

Under 2009-10 förstärktes generalkonsulatet för att bättre klara kraftigare jordbävningar. Genom att bland annat mura upp nya väggar, förstärka golv och tak, dra in nya rör och elsystem säkrades byggnaden. Kraftiga stålbalkar användes för att förstärka bjälklagren och kolfibersträngar bultades fast från golv till tak.

Hemliga rum 2016 - Zorn på besök

Under Statens fastighetsverks evenemang Hemliga rum 2016 visades denna film om vad paret Zorn har för koppling till vårt palats i Istanbul. Deras bröllopsresa gick till Konstantinopel år 1885.

Hitta hit

Hitta till Sveriges generalkonsulat i Istanbul, Turkiet

Istiklal Caddesi 247, Beyoglu Istanbul

Hitta på Google Maps