Den svenska ambassadörsbostaden ligger i stadsdelen Dahlem i Berlin. Den ursprungliga villan är byggd 1939-40 och ritades av den tyske arkitekten Wilhelm von Gumbertz-Rohnthal. Fastigheten inköptes av svenska staten 1964.

Tomten där ambassadörsbostaden ligger utgör historisk mark. Ägaren fick tomten som ersättning för ett hus som måste rivas på grund av byggnation av Adolf Hitlers paradgata.

Hemliga öst-västsamtal mellan Berlins dåvarande borgmästare Willy Brandt och Sovjetunionens ambassadör i Östberlin fördes här flera gånger under 1966. Samtalen förmedlades av Sveriges dåvarande generalkonsul Sven Backlund och utgjorde de första stegen på vägen mot Brandts berömda "Ostpolitik".

Total omgestaltning av chefsbostaden

Beslutet att Berlin ånyo skulle bli huvudstad föranledde att byggnaden måste byggas om för att passa som chefsbostad. En genomgripande om- och tillbyggnad och total omgestaltning av den ursprungliga byggnaden ägde rum 1998-99. Inflyttning ägde rum sommaren 1999. Hela övervåningen är ny och till bottenvåningen har lagts två byggnadsvolymer som innehåller en ny större matsal och en utökning av sällskapsutrymmena i form av en vinterträdgård.

Guidning genom våningsplanen

På övervåningen finns ambassadörens bostad med vardagsrum, kök och sovrum samt två andra lägenheter om ett rum och kök/kokvrå. Bottenvåningen disponeras helt för ambassadörens representation och innehåller, förutom den ovan nämnda matsalen, ett restaurangkök, två bibliotek och två salonger. Alla sällskapsrum har direkt utgång till terrassen som under den varma årstiden blir en del av representationsbostaden. Källaren utnyttjas för förråd och vinkällare.

Trädgården kulturminne

Trädgården ritades ursprungligen av den i Tyskland välkända trädgårdsarkitekten Herta Hammerbacher. Den är klassad som kulturminne och underställd bevarandekrav. På den 4050 kvm stora tomten finns en påkostad poolanläggning med fontän samt en dagvattenreningsanläggning i form av en så kallad laxtrappa.

Idag är Utrikesdepartementet hyresgäst.

Bilder

Ambassadresidenset i Berlin, interiör. Rum med bruna och vita möbler och en blå matta. Vid en fönstervägg står en flygel.

Flygel i residenset i Berlin. Foto: Åke E:son Lindman

Ambassadörens residens, interiör. Inglasat uterum med eldstad i sten. En vit soffa med en röd pläd står på en beige matta.

Ambassadörens residens, interiör. Foto: Åke E:son Lindman

Hitta hit

Hitta till Sveriges ambassadörsresidens i Berlin, Tyskland

Pücklerstrasse 42-44, Dahlem Berlin

Hitta på Google Maps