I maj 1999 invigdes Sveriges nya ambassad i Vilnius. År 2000 fick fastigheten pris av Vilnius stad som den bäst förvaltade byggnaden.

Ambassad och residens i gamla stadskärnan

Sverige var det första västland som öppnade ambassad i Vilnius när Litauen blev självständigt 1990. Etableringen skedde i stora och ganska eftersatta lokaler vilka var i behov av totalrenovering. När Statens fastighetsverk (SFV) bildades 1993 och tog över statens förvaltning av fastigheter i utlandet beslutades i samråd med Utrikesdepartementet att sälja denna stora fastighet och söka alternativ. Sverige erbjöds en illa åtgången fastighet med goda möjligheter och centralt läge i Vilnius gamla stadskvarter. Vilnius gamla stadskärna är upptagen på Unescos världsarvslista, en förteckning över de mest skyddsvärda och kulturhistoriskt intressanta miljöerna i världen.

Rötter i 1300-talet

Svenska staten köpte den nya ambassadfastigheten 1996. Den har en högst varierande historia och består av rester av ett flertal hus från skilda byggnadsperioder, de äldsta delarna går tillbaka till 1300-talet. Byggnader har uppförts, rivits, brunnit och byggts om genom århundradena men dagens utformning är från sekelskiftet 1900 då de olika husdelarna blev en enhet.

Interiör, ambassaden i Vilnius. Sällskaps-rum med medel-tida valv och tegelväggar.

Foto: Valdas Racyla

Prisbelönt renovering från ruin till ambassad

Statens fastighetsverk (SFV) påbörjade den genomgripande ombyggnaden av den mycket förfallna fastigheten i februari 1998. SFV tecknade kontrakt för arbetena med en lokal byggnadsfirma. Ombyggnaden planerades med tanke på den gamla stadskärnans placering på världsarvslistan och de åtaganden detta innebär. Vid ombyggnaden nykonstruerade SFV bland annat taket. Det lades med lertegel från Vittinge och taket prisbelönades 1998 som stadens vackraste tegeltak. Vindsvåningen ställdes i ordning till kontor och bostadsrum. Kanslilokalerna vetter mot gatan medan residenset ligger i den inre och ostörda delen av gården. I maj 1999 invigdes Sveriges nya ambassad i Vilnius. År 2000 fick fastigheten pris av Vilnius stad som den bäst förvaltade byggnaden.

Idag är Utrikesdepartementet hyresgäst.

Ambassaden i Vilnius. Den sten-lagda innergården.

Foto: Valdas Racyla

Hitta hit

Hitta till Sveriges ambassad i Vilnius, Litauen

Didzioji g. 16, LT-01128 Vilnius

Hitta på Google Maps