Den byggnad som idag hyser Sveriges ambassad i Rom projekterades åren 1965-66 och färdigställdes 1967.  Fastigheten med den modernistiska fasaden avviker från den omgivande bebyggelsen, som är äldre och mer klassisk.

Mitt i trafiklarmet

Inte så långt ifrån Villa Borghese ligger Piazza Rio de Janeiro i nordöstra Rom. Det är ett livligt kvarter där svenska ambassaden har ett utmärkt läge med närhet till kollektivtrafik, restauranger och affärer på närliggande via Nomentana.

I april 1977 köpte Sverige, genom SFV:s företrädare Byggnadsstyrelsen, fastigheten av PIME - Pontificio Istituto Missioni Estere, ung "det påvliga institutet för missioner i utlandet". Den drygt 150 år gamla organisationen PIME ägde också den villa som tidigare låg på samma tomt.

Ett uppdrag med gamla anor

Den svenska legationen i Rom har mycket gamla rötter. Redan på 1400-talet skickade Sverige ut en delegat för att bevaka de svenska intressena vid den påvliga kurian, den romersk-katolska kyrkans högsta administrativa ledning. Idag täcker den svenska ambassaden Italien och sidoackrediteringslandet San Marino. Ambassaden ansvarar också för Sveriges relationer till de FN-organ som har säte i Rom – FAO, WFP och IFAD.

Utrikesdepartementet är hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till Sveriges ambassad i Rom, Italien

Piazza Rio de Janeiro 3, Rom

Hitta på Google Maps