Svenska ambassaden i Helsingfors ligger vid Salutorget med utsikt över havet. Fastigheten som rymmer ambassadkansli, ambassadörens residens och personalbostäder har en lång historia. Redan på 1600-talet finns tomten dokumenterad i den dåtida stadsplanen.

Rokokoinredning i ambassaden i Helsingfors. Ett porträtt i oval ram hänger på väggen. På en byrå med stenskiva står små porslinsföremål

Foto: Åke E:son Lindman

Kopia av Stockholms slott

En av Finlands rikaste män på sin tid, kommerserådet Heidenstrauch, köpte denna tomt 1838 för att bygga ett ståtligt hus. Den finske arkitekten Anders Fredrik Granstedt ritade och 1839-42 uppfördes ett stort hus i klassicistisk stil med drag från den italienska renässansen.

Svenska staten köper central byggnad

Svenska staten köpte fastigheten 1921 för att inrymma den svenska legationen. Sverige hade 1918 upprättat diplomatiska förbindelser med Finland som just blivit självständigt. Huset var i behov av renovering och ombyggnad för sin nya funktion. Ombyggnaden till ambassad genomfördes 1922-23 av den svenske arkitekten Torben Grut. Huset skulle inrymma alla erforderliga expeditions- och arbetslokaler för legationen och konsulatet, bostad för ministern och lämpliga bostadsvåningar för legationssekreteraren, vicekonsuln och kanslibiträden.

Representation i Vasagalleriet

Grut ville ge uttryck åt det svenska i de olika rummen. I representationsvåningen, eller piano nobile, går tamburen under namnet Vasagalleriet. Galleriet och matsalen har utformats i klassicistisk stil, bankettsalen i barock, salong och kabinett i gustaviansk stil och slutligen bibliotek och ytterligare ett kabinett i rokoko. Möbler och konstverk i de olika rummen är helt i samklang med rumsstilarna.

Ambassaden i Helsingfors. Salong med kristallkronor och en stor äkta matta. Inredningen är i gustaviansk stil.

Foto: Åke E:son Lindman

Kanslifunktionerna återförenas i byggnaden

Sedan Gruts tid har huset genomgått olika reparationer och ombyggnader, 1983-85 kunde kanslifunktionerna, som tidigare varit delvis utlokaliserade, återförenas i ambassadbyggnaden. Deta gjordes genom att bättre utnyttja huvudbyggnadens bottenvåning och att göra arbetsrum av lägenheter i östra flygeln. Statens fastighetsverk installerade 2003 luftkonditionering i kanslilokalerna och lade om kullerstenarna på innergården. Åren 2015 -17 renoverades taket och energi- och underhållsprojekt genomfördes.

Hitta hit

Hitta till Sveriges ambassad i Helsingfors, Finland

Norra Esplanaden 7, Helsingfors

Hitta på Google Maps