Sverige har ända sedan 1614 haft en ambassad i Nederländerna. 1929 köpte svenska staten en fastighet på Lange Voorhout i Haag. År 2014 firades 400 års diplomatiska relationer med Holland här.

Residenset vid parkgatan Lange Voorhout

Residenset på Lange Voorhout i Haag förvärvades av svenska staten 1929 men Sverige har ända sedan 1614 haft en beskickning i Haag, först en ambassad och senare en legation. Detta innebär att de diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Nederländerna tillhör de äldsta i utrikesförvaltningen. Ambassaden utgör den allra äldsta svenska myndigheten beroende på vilken definition man väljer. Residensbyggnaden som uppfördes 1736 är ett av de många privatresidens, som medlemmar i Hollands ledande familjer byggde längs parkgatan Lange Voorhout, "den långa förskogen". Namnet kommer från medeltiden då det låg ett skogsområde här, strax utanför den egentliga stadsgränsen och intill vallarna runt borgen.

Kulturminnesskyddat svenskt residens

Fastigheten innehåller i dag två byggnader och en mellanliggande trädgård om ca 600 kvadratmeter. Huset mot gatan Lange Voorhout inrymmer residenset och är sedan 1967 kulturminnesskyddat. I gårdshuset mot gatan Kazernestraat 35-37 som inköptes 1962 och som är två våningar högt finns garage och förråd.

Influenser från Louis XIV i Haag

Residensets barockfasad i rött tegel ut mot Lange Voorhout har tydliga drag av Louis XIV och Frankrike. Influensen från den franske kungen karaktäriserar också interiören med paradrum efter förebild från franska stadspalats med väggmålningar, öppna spisar och tak med stuckornament.

Senare förändringar

Residenset består av fyra bostadsvåningar och källare. Bottenvåningen utgör representationsvåningen. Residenset har i flera omgångar under tiden i svensk ägo underhållits och förbättrats. Vid en ombyggnad som var klar 1993, ritad av arkitekterna Bo Myrenberg och Hando Kask, installerades fjärrvärme, nytt kök och tvättstuga samt vinkällare och förrådsutrymmen. Fasaden har renoverats löpande. 2006 gjordes hela trädgården om. När den stora bulldozern grävt upp trädgården fanns ett enda träd kvar, omkring det ligger idag trädgården. År 2012-2013 renoverades representationsvåningen med radiatorbyte och omfattande målningsarbeten. En varsam renovering av chefsbostaden gjordes år 2015 med hjälp av White Arkitekter.

Bilder

Trapphus i ambassaden

Residenset består av fyra bostadsvåningar och källare. Foto: Åke E:son Lindman

Matsalen i det svenska ambassadörsresidenset.

Matsalen i det svenska ambassadörsresidenset. Foto: Åke E:son Lindman

Ambassaden från trädgården

Ambassadanläggningen från trädgården. Foto: Åke E:son Lindman

Hitta hit

Hitta till Sveriges ambassad i Haag, Holland

Lange Voorhout 28, Haag

Hitta på Google Maps