Si (Svenska institutet) i Paris är inrymt i privatpalatset Hôtel de Marle, som ligger i stadsdelen Marais välbesökta kulturkvarter. Det svenska caféet ”Café suédois” är mycket uppskattat av allmänheten.

Kulturrådet Gunnar W Lundberg tog 1965 initiativ till köpet av den då nedgångna byggnaden. Köpet och renoveringen finansierades med medel från de särskilda lotterier som anordnas av staten till förmån för konst, teater och andra kulturella ändamål. Byggnaden är mycket kulturhistoriskt intressant.

Verksamheten erbjuder ett rikt program av utställningar med svensk konst, design och arkitektur samt teaterföreställningar, filmvisningar, konserter, litteraturkvällar, samhällsdebatter och barnaktiviteter. Här finns också möjlighet för svenska forskare, kulturarbetare och konstnärer att ansöka om gästbostad. 

Svenska institutet i Paris. Café med ljus, enkel inredning och mönstrade röda färgfält på väggarna.

Foto: Åke E:son Lindman

Unikt 1500-talstak

Husets karakteristiska takform ”à la Philibert Delorme” kan dateras till senare delen av 1500-talet. En av de vackra takbjälkarna i innertaken bär Christophe Hector de Marles monogram. Han var rådgivare vid Parisparlamentet och lät bygga fastigheten 1572.

Byggnadens nuvarande arkitektur utformades till stor del under de trettio år som de Marle var ägare. Efter de Marle bytte huset ägare ett flertal gånger och 1744 genomfördes en ombyggnad för att underlätta uthyrning av enskilda lägenheter. Entrédörrarna och den nuvarande paradtrappan är från denna tid.

Total renovering på 1960-talet

Arkitekter för ombyggnaden av palatset på slutet av 1960-talet var René Duval, Yves de Tonquédez och Claude Charpentier. Det omfattande restaureringsarbetet utfördes under överinseende av det franska Commissions des Monuments Historiques. Ansvarig för inredningen var Kurt Bernström. Hôtel de Marle invigdes 1971. Här finns förutom kontor, chefsbostad och forskarlägenheter även utställningslokaler med auditorium. Fastigheten, som är kulturhistoriskt skyddad, inrymmer också Tessininstitutet.

Tessininstitutets grundare hittade palatset

Tessininstitutet och dess samling är en viktig del av Si ända sedan verksamheten flyttade in här 1971. Tessininstitutets grundare Gunnar W Lundberg var den som i början av 1960-talet övertygade svenska staten om att köpa den vackra, men då förfallna, byggnaden. Lundberg såg den enorma potentialen i den här platsen där Sverige skulle kunna visa upp den digra konstsamling som vittnar om livliga svensk-franska förbindelser från 1600-talet och fram till våra dagar.

Svenska institutet i Paris. Den stenlagda innergården med cafeets uteservering ramas in av ljusa fasader med stora fönster.

Foto: Laetitia d'Abouville

Hôtel de Marle

Hôtel de Marle har en planlösning som följer ett typiskt mönster för franska stadspalats under 1600- och 1700-talen. Portalen öppnar sig mot en stenbelagd gård som inramas av två flyglar.

I den norra flygeln finns en mindre entré med en trappa försedd med smidesjärn från 1694. I den södra flygeln finns den stora entrén med paradtrappan från 1774. Trappan leder upp till den stora foajén för tillfälliga utställningar och filmsalen. Ytterligare en trappa upp i huvudbyggnaden finns drottning Kristinas salong med ett välbevarat målat bjälktak.

Idag är Svenska institutet i Paris hyresgäst.

Alla bilder

Svenska institutet i Paris. Entré-hallen med sin stora, svängdasten trappa med smidesräcke.

Svenska institutet i Paris. Foto: Åke E:son Lindman

Svenska institutet i Paris. Rum med stort, rundbågigt fönster, trägolv och vita bokhyllor, möblerat med ett stort antikt bord.

Svenska institutet i Paris. Foto: Åke E:son Lindman

Svenska institutet i Paris. Gästbostad. Utsikt genom ett stort, öppet fönster mot ett hustak med tak-kupa.

Svenska institutet i Paris. Foto: Raphaël Datigny

Hitta hit

Hitta till Svenska institutet i Paris, Frankrike

11 rue Payenne, 750 03 Paris

Hitta på Google Maps