"Nordmarka er for oss et fredet og herlig sted. Et slikt lite stykke av Nordmarka var det beste vi syntes vi kunde gi dere". Så sade Norges dåvarande statsminister Einar Gerhardsen den 2 oktober 1960 då han överlämnade Voksenåsen till den svenske statsministern Tage Erlander.

Voksenåsen är Norges nationalgåva till Sverige som tack för den hjälp som norrmännen fick av svenskarna under andra världskriget.

I sitt tacktal sade Tage Erlander att Voksenåsen skulle bli ett "andligt kraftcentrum" och med särskild tanke på ungdomen ett ställe där det kulturella samarbetet och kontakten mellan de båda länderna kunde utnyttjas för bästa gemenskap. I alla år har Voksenåsens svensk-norska program verkat för denna inriktning.

Voksenåsen, exteriör. Utsikt mot Oslofjorden. I för-grunden en skulptur av en horn-blåsande kentaur. Skulpturen, byggnaderna, gräsmattan och granarna är täckta av rim-frost

Foto: John Kottelin

Okända arkitekter vann med "Scherzo"

I maj 1955 överlämnades ett gåvobrev under högtidliga former av Norges statsminister uppe på den stora egendomen på Voksenkollen. Senare samma år utlystes en arkitekttävling för byggnaden.

Det vinnande förslaget, som kallades Scherzo, var utarbetat av de nyutexaminerade och ännu helt okända arkitekterna Hans-Kjell Larsen och Terje Thorstensen. För att försäkra sig om att gå i land med byggprojektet lät byggkommittén dem samarbeta med en mer erfaren arkitekt, Marius Sundt Hansen.

En svensk-norsk konstsamling

I Norges nationalgåva till Sverige ingick en samling norska konstverk som blev grundplåt till dagens stora samling. Statens konstråd har också skänkt ett större antal verk till Voksenåsen. Den nuvarande konstsamlingen med flera hundra verk måleri, grafik, textil och skulptur är antingen donerad eller inköpt av Voksenåsen.

Under 2020 har angöringen till hotellet förnyats och i samarbete med Statens konstråd har platsen framför garaget berikats med en konstnärlig gestaltning genom Jenny Magnusson. Verket har fått namnet ”Luta, Lägga, Stapla”.

Anläggningens karaktär

Naturen, topografin och utsikten över Oslofjorden utgör förutsättningarna för anläggningens utformning och placering. Byggnadernas proportioner och material samspelar med naturen och utsikten är huvudmotivet. 

Voksenåsen. Terrasserad byggnad med hotellrum. Taken är gräsbevuxna. Tidig höst.

Foto: Elisabet Lorenz Werner

Anläggningen har den sena modernismens formspråk med rena linjer, horisontalitet i volymerna och stora fönsterytor. Karaktäristiska material är slammat tegel, tjärat trä, koppar, natursten, portar av ek.

Voksenåsen har genomgått ett flertal förändringar, om- och tillbyggnader sedan anläggningens invigning 1960. Då en av ursprungsarkitekterna, Hans Kjell Larsen, fortsatt att leda arbetet har förändringar och tillbyggnader varit i anläggningens anda. 

Interiörernas karaktär

Rumssambanden speglar de förändringar som gjorts, där den ursprungliga huvudbyggnaden i centrum flankeras av de olika tillbyggnaderna. Kontakten med naturen och utsikten mot Oslo samspelar med interiören, som präglas av enkelhet med rena linjer, ljus färgsättning och ett fåtal material. De senare tilläggen, exempelvis Dag Hammarskjöldpaviljongen från 2006 avviker i viss mån i uttryck och form. 

Karaktäristiska material sedan 1960 är: vitmålade tegelväggar, skiffer, snickerier och parkettgolv av ek, undertak och paneler av gran o furu. Möblerna är i huvudsak skandinaviska kvalitetsmöbler av klassisk eller modern stil. Vissa ursprungliga möbler och belysningsarmaturer finns kvar om än med ny placering. 

Voksenåsen. Utsikt från en stenlagd balkong med mörkt träräcke. Närmast syns en simbassäng, sedan granskog och längst bort ett fjordlandskap.

Foto: SFV

Voksenåsen växer

Anläggningen är idag dubbelt så stor som den var när den uppfördes. Bruksarean är cirka 7 000 kvm. Det finns 85 rum med 125 bäddar, restaurang och mötesrum i olika storlekar. Maximala kapaciteten för konferenser är 180 personer. På tomten om 33 000 kvadratmeter finns bland annat stor parkeringsplats, pool och motionsspår.

2012 gjorde SFV en ombyggnad och modernisering av receptionen.

Värme på höjden

Under 2013 påbörjade SFV och Voksenåsen tillsammans ett energieffektiviseringsprojekt då man valde att installera bergvärme. Det krävdes 27 stycken 200 meter djupa borrhål, varifrån det pumpas värme till två nya stora värmepumpar på 160kW vardera. Målet är att bergvärmen ska halvera den tidigare förbrukningen på runt 2,5 miljoner kW per år, vilket innebär att investeringen betalar sig på 10-13 års sikt. Anläggningen har varit igång sedan december 2014.

"Sveriges vackraste utsikt i Norge"

Voksenåsen är idag ett modernt hotell och kulturcenter som drivs kommersiellt parallellt med kulturella aktiviteter. Hotellanläggningen ligger 500 meter över havet och har en milsvid utsikt över Oslo och Oslofjorden. Avståndet till Oslo centrum är cirka en och en halv mil. "Trikken" som går från centrum och nästan ända fram till hotellet tar cirka 35 minuter.

Voksenåsen konferens och hotell är hyresgäst.

Voksenåsen. Utsikt över Oslo och det kuperade landskapet kring Oslofjorden.

Foto: Alexandru Babos

Hitta hit

Hitta till Nationalgåvan Voksenåsen i Oslo, Norge

Ullveien 4, Voksenkollen, Oslo

Hitta på Google Maps