Den fastighet som hyser Sveriges generalkonsuls bostad i Jerusalem ligger i ett område som kallas German Colony. Bebyggelsen i detta område är från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Den svenske generalkonsulns residens i Jerusalem inköptes 1991, samma år som Sverige öppnade sitt generalkonsulat här. Byggnaden ligger i västra Jerusalem, som är den israeliska delen av staden. Generalkonsulatets kansli ligger i östra Jerusalem, vilket är den palestinska delen. Att man valt denna fördelning beror på att Utrikesdepartementet ansåg att det för balansens skull var väsentligt att residenset låg i den västra delen. Enligt generalkonsuln fungerar generalkonsulatet som ett försiktigt svenskt brobygge mellan människorna i Jerusalems båda delar.

Den svenske generalkonsulns residens i Jerusalem

Fastigheten ligger i ett område som kallas Greek Colony och bebyggelsen här är från sekelskiftet 1800/1900. Residenset byggdes omkring 1880. I samband med köpet 1991 totalrenoverades huset och byggdes även om för att passa som bostad. 2012 byggde SFV om och renoverade huset. Huset är byggt i sten och har tre våningar. Tomten omfattar 630 kvadratmeter. Byggnaden värms upp med elradiatorer, värmepumpar och har solfångare för varmvattnet.

Den uppvuxna trädgården har terrasser för utomhusrepresentation och omgärdas av en mur som ger skydd mot insyn. I anslutning till entrén finns en carport för två bilar.

Hitta hit

Hitta till Jerusalem. Generalkonsulns bostad

Yonatan Street 13, Jerusalem

Hitta på Google Maps