Besöksmål Besöksmål

Läs mer på:
varldskulturmuseet.se

Världskulturmuseet i Göteborg är en av de yngsta byggnaderna i statens fastighetsbestånd. Museet öppnade i december 2004 och både byggnaden och verksamheten har prisbelönats. 

Bygget av Världskulturmuseet var inte vilket projekt som helst. Det var ett stort och uppmärksammat byggprojekt men det var också första gången en så stor kulturinstitution placerades utanför huvudstaden.

Världskulturmuseet är en gränslös byggnad och en upplevelse i sig. När det nya museet skulle byggas utlystes en öppen tävling. Det kom in 227 tävlingsbidrag från hela världen, sex valdes ut till final. Bakom det vinnande förslaget "Ice cube" stod det unga londonbaserade arkitektparet Cécile Brisac och Edgar Gonzalez.

Världskulturmuseet i Göteborg. Fasaden skjuter ut över gångbanan.

Foto: Åke E:son Lindman

Tomt med speciella förutsättningar

Tomten som Världskulturmuseet byggdes på ligger på en sluttning mellan nöjesfältet Lisebergs höga klippa och Södra vägen. Längs slänten har berg sprängts bort och jämnats. Mot Södra vägen krävdes 9 meter långa betongpelare för att nå fast grund.

Iskub med avancerad konstrukation

Byggnaden är en avancerad konstruktion med stora spännvidder. En fyra våningar hög atriumgård med glasfasader och ett intrikat kommunikationssystem med en bred trappa i husets mitt. Alla plan nås också via glasade hissar som ger spännande utblickar. Byggnadens totalarea är cirka 11 000 kvadratmeter.

Världskulturmuseet likt brobygge

En fasadskiva - väggbalk av betong - hänger fritt 5 meter ut över gångbanan längs Södra vägen. Balken är ca 11 meter hög, 42 meter lång och 0,6 meter tjock och vilar bara på gavelfasaderna. Den innehåller en kraftig så kallad spännarmering, som normalt används vid brokonstruktioner.

SFV förvaltar Världskulturmuseet

Sedan Världskulturmuseet invigdes år 2004 har verksamheten utvecklats och förändrats. Det innebär nya krav och önskemål även på byggnaden. Statens fastighetsverk förvaltar Världskulturmuseet och arbetar tillsammans med hyresgästen, Statens museer för världskultur, för att byggnadens gestaltning ska gå hand i hand med verksamhetens utveckling.

Interiör Världskulturmuseet i Göteborg. Atriumgården har glasväggar och en bred trappa med inbyggd belysning.

Foto: SFV

Hitta hit

Hitta till Världskulturmuseet i Göteborg

Södra Vägen 54, 412 54 Göteborg

Hitta hit på Google Maps