På ett näs vid sjön Mogdens södra strand ligger lämningar efter Vädersholms befästa stormansgård, här låg en borganläggning under 1300- och 1400-talen. Man kan synligt se tre kullar med rester av byggnader, bland annat ett borgtorn av sten. Men trakten var bebodd redan på stenåldern.

Under medeltiden var västra Sverige en orolig gränsbygd mellan det då svenska Västergötland, det danska Halland och det norska Bohuslän. Området blev en knutpunkt där vägarna strålade samman från skogarna i norr och öster med huvudvägen mellan Borås och Ulricehamn. En av dessa vägar kommer från höjderna i norr och svänger runt Mogdens östra och södra strand.

Borganläggningen Vädersholm var till ytan ca 250 x 150 meter. Innanför murarna fanns ett litet men fungerande samhälle på mellan två- och trehundra invånare. Där fanns förutom soldater också hantverkare av olika slag, man höll djur och hade allt man behövde för att klara sig där inne en längre tid om borgen utsattes för belägring. Vilket den också skulle komma att göra.

Familjen Snakenborg på Vädersholm

På Vädersholm bodde en herreman med sin familj och tjänare. Heyne Snakenborg var herre på Vädersholm i slutet av 1300-talet. han var anhängare till den dåvarande svenske kungen Albrekt av Mecklenburg. Vädersholm nämns som Waethersholm första gången i handlingar skrivna av Heyne Snakenborgs hustru Benedikta Gustavsdotter 1378.1388-89 blev borgen belägrad av den danska drottningen Margaretas trupper, en av den svenske kungens motståndare. Drottning Margareta upprättade ett kronans förvaltningscentrum på Hökerum, en kilometer västerut från borgen. Som sista innehavare av Hökerum nämns dock Heyne Snakenborg och efter Snakenborgs död ägdes Hökerum av Gudhems kloster.

Ytterligare lämningar i trakten

På medeltiden var borgholmen omgiven av vatten, men efter en sjösänkning på 1800-talet utgör borgområdet en halvö, eller ett näs, i sjön Mogden. Holmen kallades Väderö. 600 meter söder om Vädersholm ligger ytterligare två befästningslämningar, varav en skulle kunna vara Fagranäs, en plats som omnämnts i medeltida källor. 2014 påbörjades en arkeologisk undersökning i närheten av Vädersholm med målet att lokalisera borgen Fagranäs. Utgrävningarna fortsatte sommaren 2015.

Stenåldersbosättning

Redan under stenåldern bodde människor på platsen, vilket lämningar av en stenåldersbosättning visar. Vid de arkeologiska undersökningarna har man funnit över 4000 föremål, däribland mynt, pilspetsar och nycklar. Fynd från utgrävningarna finns på Borås museum.

Vädersholms ruin är en av de fastigheter som Statens fastighetsverk fick överta förvaltningen av från Riksantikvarieämbetet i janiuari 2015.