Väderöbods fyrplats ligger ensligt på en av öarna i ögruppen Väderöarkipelagen. Fyrplatsen innebar en viktig förbättring av sjösäkerheten längs med norra bohuskusten. Den första fyren byggdes 1867 och ritades av den kända fyringenjören Nils Gustav von Heidenstam.

Fyrmästaren med familj bosatte sig i ett boningshus med tre rum och kök medan fyrvaktaren och fyrbiträdet flyttade in i varsin tvårumslägenhet i ett annat hus.

Väderöbods röda fyrtorn sticker upp bakom klippor täckta av gula och grågröna lavar.

Foto: Linda Larsson

Ett miniatyrsamhälle på Väderöbod

I början av 1900-talet bodde det cirka 25 personer på Väderöbod och det fanns till och med en skola med egen lärarinna. Det isolerade livet på den svårtillgängliga ön ansågs så krävande att personalen fick ett särskilt "enslighetstillägg".

Efter knappt ett sekels tjänstgöring släcktes Heidenstamfyren i december 1964. Fem år senare sprängdes den sönder, vältes i havet och Väderöbod blev åter en enslig ö utan befolkning.

Väderöbods nuvarande fyr är helt automatiserad och en 19 meter hög, röd betongpelare. Det finns flera bostadshus kvar från fymästarens tid på Väderöbod.

Hamnförhållandena på ön är kluriga och ofta är sjögången så besvärlig att angöring vid ön är omöjlig. Väderöbod omfattas av södra Väderöarnas fågelskyddsområde. Landstigningsförbud råder under perioden 1 april till 31 juli.

Utsikt mot Väderöbod i skymningen. Ön består av kala klippor. Fyrtornet avtecknar sig mot himlen.

Fyrplatsen på Väderöbod. Foto: Anders Röös

Hitta hit

Hitta till Väderöbod, Tanum

Väderöbod, 457 40 Fjällbacka

Väderöbod på Google Maps