Besöksmål Besöksmål

Du kan besöka Väderöarna. Läs mer på: vaderoarna.com

200 stora och små öar i landets mest artrika havsområde. Den yttersta utposten i Bohusläns skärgård. Bortom Väderöarna öppnar sig en obruten horisont. Här gör sig naturkrafterna påminda och många sjömän har fasat för den sista biten in mot land.

Väderöarna ligger ca 10 km väster om Hamburgsund och omfattar öar över en sträcka på ca 10 km. Öarna ingår i Väderöarkipelagen och består av ungefär 200 öar - både stora och små.

Lotsen - när naturens krafter gör sig påminda

De svåra stormarna vid Väderöarna var så fruktade att rådhusrätten i Strömstad 1754 beslöt att etablera en lotsstation på ön. Lotsarna fick ingen lön, men rätten att lotsa och ta upp lotspenning - och rätt till fritt fiske. Som mest bodde här 33 personer, 1916.

Lotsepoken höll ända till slutet av 1966. Säkrare fartyg och ny teknik gjorde att funktionen spelat ut sin roll. Men bebyggelsen finns kvar och påminner om en svunnen tid då flera familjer bodde på ön.

Glittrande vik på Väderöarna. Två personer går över en träbro.

Foto: SFV

Statens fastighetsverk (SFV) tog över lotsutkiken på Väderöarna 2006. Utkiken har renoverats och drivs nu av en ideell förening. På Storön finns ett värdshus med restaurang och konferensmöjligheter som har öppet året runt. Det finns en gästhamn för båtgäster och det går taxibåt till och från ön.

Statens fastighetsverk ansvarar för underhållet på husen och har rustat gästhamnen med en ny brygga med modern hamnanläggning.

Rikt djur- och naturliv och populärt dykvatten

Väderöarna är idag ett Natura 2000-område, där det varma och blåsiga klimatet har skapat en märklig kombination av frodigt och kargt. Här finns en av Bohuskustens största sälkolonier, ibland siktas även tumlare. Här häckar också fåglar som tobisgrissla och labb.

Berggrunden på Väderöarna är av Oslogranit och skiljer sig från Bohusgraniten genom en förkastningsspricka i Kosterfjorden. Sprickan är 247 meter djup, och där nere lever ungefär 200 djurarter som inte finns någon annanstans i landet.

2011 blev Väderöarna ett marint naturreservat. Tillsammans med Kosterhavet är området landets mest artrika havsområde.

Bebyggelse och hamn på Väderöarna. Utsikt mot havet. Solljuset reflekteras av vattnet.

Foto: SFV

Biprojekt med Nordens Ark

Sommaren 2016 fick Nordens Ark sätta ut ett antal bisamhällen på Väderöarna med avsikt att bevara den utrotningshotade arten nordiskt bi. Den avlägsna platsen skulle hjälpa till att inga korsningar gjordes under parningen och resultatet var över förväntan.

Försöket var lyckat och löper på. Efter första sommaren var 100 bidrottningar parade och bina producerade dessutom mycket honung.

Hitta hit

Hitta till Väderöarna, Tanum

Norra Väderöarna, 457 40 Fjällbacka

Väderöarna på Google Maps