Greve Lennart Torstenson, känd fältherre från trettioåriga kriget, blev våren 1648 generalguvernör över Västergötland, Dalsland, Värmland och Halland med Göteborg som residensstad. För första gången placerades en högre statlig myndighet i den nya staden Göteborg.

Torstenson började 1648 uppföra ett residens på en tomt längst ut i hamnen. Byggmästaren Casper Wolter ledde arbetet och residenset, som uppfördes i den då populära holländska renässansstilen, var färdigt 1650. Byggnaden hade två våningar med välvda källare och en hög takresning. Lilla audienssalen har ett målat paneltak med motiv ur Ovidius metarmofoser och förmodligen har flera rum i huset haft målade tak. I huvudbyggnadens bottenvåning finns den bevarade kryssvälvda entréhallen som delade huset i två delar.

Interiör, residenset i Göteborg. Stentrappa med korsvalv. På väggarna hänger porträtt i förgyllda ramar.

Foto: Bert Leandersson

Kung Karl X Gustav dog i residenset

Karl X Gustav gick i fält 1655 och återvände aldrig till Stockholm. Göteborg blev nu hans residensstad. Lennart Torstenson hade avlidit 1651 och hans änka, Beata De la Gardie, lånade ut sitt hus till kungen. Residenset rustades upp till Kungshus och här hölls riksdag våren 1658. I slutet av 1659 kom kungen tillbaka till Göteborg för att hålla riksdag i början av året därpå. Då härjade influensa. Kungen insjuknade och dog natten mellan den 12 och 13 februari.

Landshövdingeresidens

Länsindelningen gjordes om och det nya Göteborgs och Bohus län bildades omkring 1680. År 1700 utnämndes amiral Erik Siöblad till guvernör. Han bad att få bo i och använda Torstensonska huset, som genom kungligt brev den 9 maj samma år blev residens för landshövdingen i Göteborgs och Bohus län.

Under landshövding Beng Ribbings tid upprustades huset och flygelbyggnaden höjdes med en våning 1738–39. Utbyggnaden var nog nödvändig för tillsammans med makan Ulrika Eleonora Piper hade paret 14 barn. 1734–35 byggdes ett nytt landsstatshus bredvid residenshuset på Södra Hamngatan.

Interiör, residenset i Göteborg. Innertak i trä med målningar från 1600-talet. Målningarna har mytologiska motiv.

Foto: Bert Leandersson

Carl Gustaf Blom Carlsson

Residenset byggdes om 1852–55 efter ritningar av arkitekten Carl Gustaf Blom Carlsson och fick då sitt nuvarande yttre utseende. Huset höjdes med en våning och huvudbyggnaden byggdes samman med flygeln till en huskropp.

Under 1950-och 60-talen användes flera rum som kontor för länsstyrelsen och bostadsytan minskade. 1971–80 kontoriserades resten av huset, även den kungliga våningen. 1980 blev Åke Norling landshövding och då blev Torstensonska huset åter landshövdingeresidens.

Renoverad efter 350 år

Den senaste renoveringen, som påbörjades 1997, slutfördes i maj 2001. Fasaden putsades, residenset handikappanpassades och rumsfunktionerna renodlades.

Länsresidenset i Göteborg är statligt byggnadsminne sedan 1935.

Interiör, residenset i Göteborg. Rum med stora porträtt på väggarna, tak-krona och takmålningar från 1600-talet.

Foto: Bert Leandersson

Hitta hit

Hitta till Residenset i Göteborg

Södra Hamngatan 1, 411 14 Göteborg

Hitta hit på Google Maps