Besöksmål Besöksmål

Du kan besöka Ranstena. Läs mer hos Skövde Turistcenter.

Askeberga skeppssättning eller Ranstena som platsen också kallas, är den näst största i Sverige, efter Ale stenar i Skåne. Trots det är platsen inte mycket undersökt och många frågor finns kvar att besvara.

Askeberga skeppssättning är 53 meter lång och 18 meter bred, den näst största i Sverige . Den formas av 24 stycken två meter höga gigantiska stenar på ca 25 ton vardera. Skeppssättningen tros ha blivit byggd under yngre järnålder, ca 500 e Kr.

Fast rotad bebyggelse omkring Tidan

I trakten finns många gravar från järnålderns alla skeden. Oftast är de byggda av sten och jord vilket visar att bebyggelsen varit fast rotad. Goda betesmarker på lerslätten kan ha inneburit att jordbruket precis som idag var inriktad på djurhållning.

Drygt två kílometer från skeppssättningen ligger Flistad kyrka, där finns en stor gravhög, kallad kung Ranes gravhög, som kan vara rest mellan 800-1000 e Kr. Flistad kyrka måste en gång ha byggts på en självklar mötesplats i bygden.

Ranstena, Askeberga. Stora sten-bumlingar i en skepps-sättning på en liten höjd.

Foto: SFV

De båda Rane-monumenten kan ses i sammanhang med den stormannagård som en gång fanns i Vad, platsen som sedan givit Vadsbo sitt namn. Vid ett "vad" i Tidan finns en plats med namnet Sigtunaholm, namnet Tun brukar kunna knytas till kungsgårdar. kanske var det här traktens härskare hade sin gård eller sitt tun under sen järnålder och tidig medeltid.

Statens fastighetsverk tog över förvaltningen av Ranstena från Riksantikvarieämbetet den 1 januari 2015.

Hitta hit

Hitta till Ranstena domarring och Askeberga skeppssättning

Askeberga skeppssättning, 549 91 Askeberga

Hitta hit på Google Maps