Besöksmål Besöksmål

Ragnhildsholmens borgruin är öppen för besök 

Borgen på Ragnhildsholmen tillkom i syfte att skydda farleden utmed Nordre älv och den medeltida staden Kungahälla. Den har ett mycket karaktäristiskt läge på en bergknalle med branta sidor, den var tidigare omgiven av älvens vatten.

Storleken på borgen visar hur viktig staden Kungahälla var för dåtida Norge. Borgen omtalas för första gången 1257 och kom tidigt att figurera i maktkampen mellan de nordiska rikena kring sekelskiftet 1300. Sista gången borgen omnämns är 1310, i ett fredstraktat. Ungefär vid samma tid, år 1308 hade Bohus fästning börjat anläggas högre upp i älven vid greningen av Nordre- och Göta älv, vilket då var ett bättre strategiskt läge och borgen på Ragnhildsholmen förlorade då sin försvarsstrategiska roll.

Populärt utflyktsmål med rikt fågelliv

Ragnhildsholmen och borgruinen är ett populärt utflyktsmål i trakten. Området längs älven är flackt och kullen med borgen utgör, trots den relativt ringa höjden, ett imponerande intryck och en bra utkiksplats. I området finns ett rikt fågelliv som också lockar många och en intressant flora för den som hellre tittar på blommor. Året runt finns något att titta på, men liksom på många andra platser är maj och juni de mest besökstäta månaderna. Ragnhildsholmen och borgruinen ingår i Göta-Nordre älvs naturreservat.

Bohuslänsk bronsålder

Fornlämningsbilden visar att området varit bebott åtminstone sedan bronsålderns slut. Närområdet är mycket fornlämningsrikt, bland annat ligger här ett av Bohusläns största gravfält med lämningar från bronsålderns slut och fram till vikingatid.

En arkeologisk utgrävning av själva borgruinen utfördes 1881-1882 under ledning av Wilhelm Berg. 1902 gjorde byggmästare Benjamin Larsson en konservering av ruinen. År 1931 ledde byggmästare Adolf Tell ytterligare en konservering, kombinerat med upprensningsarbeten. Den gestalt som ruinen fick då är den som vi kan se i dag.

Ragnhildsholmens borgruin är en av de fastigheter som Statens fastighetsverk tog över från Riksantikvarieämbetet den första januari 2015.

Bilder

Ragnhildsholmens borgruin sedd från de sanka strandängarna längs Nordre älv.

Foto: SFV

Ragnhildsholmens borgruin. Gräsbevuxna rester av stenmurar. Vy mot Nordre älv.

Foto: SFV

Hitta hit

Hitta till Ragnhildsholmens borgruin

Grimåsvägen, 442 90 Kungälv

Hitta på Google Maps