Besöksmål Besöksmål

Du kan besöka Pilane gravfält. Läs mer på: pilane.org

Pilane gravfält på bohuslänska Tjörn är väl värt en lång omväg. Här finns vackra vyer, historisk mark och inte långt härifrån samtida konst mitt i naturen.

På Tjörn i Bohuslän finns ett av Sveriges vackrast belägna fornlämningsområden. Utöver en hänförande utsikt över Carlstens fästning på Marstrand, fyren Pater Noster, Mollösund, Käringön och Skaftö finns här ett varierande kulturlandskap med lämningar ända från stenåldern. Från järnåldern finns ett nittiotal fornlämningar, domarringar, resta stenar och stensättningar. Gravfältet är daterat till 0-600 e Kr.

Pilane. Kuperat område med omväxlande klippor, gräs och lövträd. I en sluttning står några mörka människoliknande skulpturer.

Foto: SFV

Naturbetesmarker

Betande får håller markerna öppna. På kullarna växer typiska hagmarksväxter, nästan som i Taubes visa: kattfot, ängsviol och mandelblom. På vägen från parkeringsplatsen till gravfältet passerar man en gammal skalgrustäkt. Hit nådde havet för 10 000 år sedan, då villkoren var gynnsamma för musslor och snäckor. Idag växer kalkälskande växter här som vildlin, grusbräcka och väddklint.

Samtida konst som kontrast

Mitt bland de vackra naturvyerna och de gamla lämningarna visas sommartid konst i regi av Pilane Heritage Museum. Under rubriken "Djur natur och skulptur i ett forntida landskap" bjuder de på internationell samtida konst i den vackra omgivningen varje säsong.

Pilane. På en stenig höjd med en vattensamling står skulpturer i form av en golvlampa med röd skärm och en svart karmstol.

Foto: SFV

Hitta hit

Hitta till Pilane gravfält

Sältebo Gård, 471 92 Klövedal

Hitta hit på Google Maps