Besöksmål Besöksmål

Du kan besöka Högsbyn, Tisselskog och titta på hällristningarna.

Hällristningarna i Högsbyn, i Tisselskogs naturreservat hör till de märkligaste i Dalsland. På området finns fantasifulla ristningar från bronsåldern på nästan alla synliga hällar.

Att Högsbyns hällar bestod av kalkskiffer gjorde dem lättarbetade i för bronsålderns konstnärer. Bilder och tecken i berg och block är fantasifulla och täcker nästan alla synliga hällytor på området. Det vanligaste motiven är så kallade skålgropar, fotsulemotiv, skepp, cirklar, hjulkors, människor och ormvindlingar.

Den största koncentrationen ristningar finns längst ut på Ronarudden. De var de första som uppmärksammades på platsen och finns omnämnda redan på 1700-talet.

Dateringen till bronsåldern är gjord utifrån föremål i bilderna som också hittats i gravar från den tiden.

Högsbyn. Närbild på en stenhäll med ristningar i form av hjulkors.

Foto: Micael Edlund

Att vårda hällristningar

För att hällristningarna ska synas måste de hållas fria från växtlighet och fyllas i med färg. Färgen måste bättras på kontinuerligt. På sikt kommer berget vittra sönder och ristningarna försvinna.

Utöver den naturliga vittringen är lavatillväxten ett problem. Lavar fräter söder bergsytan, andra hot är frost- och rotsprängning. För att minska vittringen täcks hällarna under vissa perioder med ett skydd som hindrar frostsprängning och samtidigt dödar lavarna.

Hällristningarna i Högsbyn, Tisselskog är en av de platser Statens fastighetsverk tog över från Riksantikvarieämbetet 1 januari 2015.

Bilder

Högsbyn. Närbild på en stenhäll med ristade fotsulemönster.

Foto: Micael Edlund

Högsbyn. Närbild på stenhäll med båtmotiv. I ett skepp med höga stävar står flera personer, varav en hjulande akrobat.

Foto: Micael Edlund

Högsbyn. Stenhäll med slingrande ristningar. I bakgrunden öppna gräsmarker och en låg ås.

Foto: Micael Edlund

Högsbyn. Stenhäll täckt med skålgropar. Utsikt över en hage ned mot sjön.

Foto: Micael Edlund

Hitta hit

Hitta till Högsbyns hällristningar i Tisselskog

Högsbyn 15, Dals Långed

Hitta på Google Maps