Besöksmål Besöksmål

Västerås slott är öppet för besök. Mer information hittar här www.vasteras-slott.se

Besök ett av Gustav Vasas favoritslott, där hans son Erik XIV senare satt fängslad. Här hölls de berömda riksdagarna som gjorde Sverige protestantiskt och till arvrike.

Västerås slott har anor från 1200-talet. Då var staden den viktigaste utskeppningshamnen för Bergslagen och det behövdes ett starkt fäste som skydd och som residens för kungens fogde. Ett kärntorn byggdes därför vid Svartåns utlopp i Mälaren. Tornet hade fyra våningar och den översta var en skyttevåning. Den finns fortfarande kvar i nordöstra hörnet av det nuvarande slottet.

Västerås var inblandat i blodiga strider och slottet byggdes ut och förstärktes i omgångar. Under unionsstriderna på 1400-talet och tidiga 1500-talet hade staden en viktig roll och slottet var det första riksfäste som Engelbrekt erövrade under upproret. År 1522 erövrades det av Gustav Vasa efter att ha varit belägrat sedan 1521.

Riksdagar på Västerås slott

Gustav Vasa bodde ofta på Västerås slott och de viktiga riksdagarna 1527 och 1544 hölls i staden. Riksdagen 1527 ledde till att banden med kyrkan i Rom klipptes av och 1544 gjordes Sverige till arvrike.

År 1736 brann slottet och all inredning från Vasatiden förstördes. Slottet reparerades och byggdes på i mitten av 1740-talet. Under 1800-talet gjordes en del inre förändringar och under 1920-talet genomfördes en restaurering av slottet ledd av Västerås stadsarkitekt Erik Hahr. Då koncentrerade man sig främst på rikssalen med intilliggande utrymmen och residensvåningen.

1961 flyttade Länsstyrelsen till ett nybyggt landsstathus och slottet renoverades 1965-66 under ledning av arkitekt Nils Tesch. Därefter flyttade Länsmuseet in.

Slottet fungerade även som fängelse. Den mest kände fången på slottet var Erik XIV som var fängslad där 1573-74.

Idag rymmer slottet bland annat landshövdingens residens och Mälardalens högskolas Kammarmusikutbildning.

Spännande fynd vid renovering av Västerås slott

2016 bytte Statens fastighetsverk rören till vatten och avlopp. Under arbetet med att gräva upp slottsgården gjorde arkeologer spännande fynd. Här är ett filmklipp från SVT.

Bilder

Västerås slott. Den stenlagda innergården. Fasaden mot gården är av tegel klädd i gul puts. En port leder in till länsmuseet.

Foto: Åke E:son Lindman

Interiör, Västerås slott. Salong i residenset, inredd i empir-stil. Golvet täcks av en ljus matta med växt-ornamentik. I taket hänger en stor kristall-krona.

Foto: Åke E:son Lindman

Riks-salen i Västerås slott, med tegelgolv, rejäla takbjälkar och stora blyinfattade fönster. En stor bonad med skogsmotiv pryder en av väggarna.

Foto: Åke E:son Lindman

Hitta hit

Hitta till Västerås slott

Slottet 1, 722 11 Västerås

Hitta på Google Maps