Besöksmål Besöksmål

Anundshögen är öppen för besök. Läs mer på www.anundshog.se

Anundshögen ligger i ett område rikt på gravar, gravhögar och ett flertal skeppssättningar. Anundshögen är inte bara områdets största hög, den är med sina 9 meter på höjden och 64 meter i diameter även Sveriges största gravhög.

På det område där Anundshögen ligger finns ytterligare elva gravhögar samt tio runda stensättningar och de allra flesta är även de från järnåldern. Man vet idag inte vem som ligger begravd under Anundshögen men med hög sannolik var det en så kallad storman, en framstående och mäktig man som levde under vikingatiden och en bit in på medeltiden.

Utgrävningar

Skeppssättning vid Anundshögen.

Skeppssättning vid Anundshögen. Foto: SFV/Martina Hedvall

Genom arkeologiska utgrävningar som började genomfördes 1998 kunde man genom datering av kol i gravhögen komma fram till att Anundshögen uppfördes efter 500 e. Kr och innan 1050 e. Kr. Anledningen till att arkeologerna vet att gravhögen inte kunde ha byggts efter 1050 e. Kr är för att man då slutade bygga storhögar.

Plundringsförsök 

1788 utfördes ett plundringsförsök på Anundshögen av några bränneridrängar från Västerås. Försöket misslyckades dock då de inte tog sig hela vägen ner till självaste graven. Samma tur hade dessvärre inte många av de andra gravarna som ligger i området.

Idag går det bra att upptäcka Anundshögen på egen hand eller genom guidade visningar och digitala tipspromenader.

Hitta hit

Hitta till Anundshög

Anundshög 5, 725 96 Västerås