Besöksmål Besöksmål

Sandviken fiskeläge är öppet för besök. Mer information hittar du på Sandvikens Fiskeläge.

Här i Sandvikens fiskeläge, kan du återuppleva de tidigare fjärrfiskarnas boplats. Det lilla fiskeläget byggdes på 1600-talet, de stugor som finns kvar idag är från slutet av 1700-talet. På 1940-talet upphörde bruket av fiskeläget Sandviken.

Sandvikens fiskeläge ligger i Ångermanland, på Ulvöns norra udde. Det är ett av Sveriges bäst bevarade fiskelägen, med anor från 1600-talet och har bevarade byggnader från slutet av 1700-talet.

Moderna båtar klarade inte stranden

Fiskeläget upphörde att brukas runt 1940-talet. Det berodde inte på fiskbrist, utan på att området saknar hamn. Stranden är långgrund och båtarna var tvungna att dras upp på land för hand. När båtarna blev större och motorförsedda gick det inte längre att dra upp dem, vilket ledde till att fiskelägret övergavs. Sandvikens fiskeläge förklarades som kulturreservat år 2005.

Nyare, röda stugor vid Sandvikens fiskeläge. Bakom dem växer tallar, framför dem är fin sand och gräs.

De nybyggda stugorna i skogskanten är uppförda på 1950-talet efter förebilder från 1700-talet. De kompletterar den gamla bebyggelsen längs stranden. Foto: Per Linder

Fjärrfiskarna - säsongsfiskare

Den unika miljön ger en bild av hur fiskelägen såg ut under fjärrfiskarnas tid. Som namnet antyder kom fjärrfiskarna långt ifrån platsen där de fiskade. De var ofta välbeställda borgare som skaffat sig rätten att handla med fisk. På våren tog de familjen och hushållet med sig och seglade norrut för att fånga fisk. När hösten kom återvände de hem med båten lastad med årets fångst.

Hyr upplevelse i det gamla fiskeläget

Idag kan du hyra ett av fjärrfiskarnas hus här. Husen är byggda i en samlad bebyggelse med timrade fiskebodar. Närmast vattnet ligger sjöbodarna, små omålade, timrade hus där fiskeutrustning och fisk förvarades. I kokhuset, som ofta var sammanbyggt med sjöboden, bodde fiskaren med sin familj. Njut av utsikten eller samla tankarna i fiskelägets lilla kapell. De flesta fiskelägen hade en egen kyrka eller ett kapell om de låg så avlägset att man inte kunde färdas fram och tillbaka till fastlandet på samma dag. Därför lät öns fiskare år 1867 uppföra ett kapell med en fristående klockstapel.

Sandvikens fiskeläge. Små stugor av obehandlat timmer. Vy mot Väster-Vämsingarna. Sommar.

Sandvikens fiskeläge. Foto: Lena Carlsson

Hitta hit

Hitta till Sandvikens fiskeläge

Sandviken 380, Ulvöhamn

Hitta på Google Maps