Besöksmål Besöksmål

Hemsö fästning är öppet för besök. Mer information hittar du här hemsofastning.se

Utanför Härnösand vid Ångermanälvens mynning ligger Hemsö, tidigare en av Sveriges mest betydande försvarsanläggningar. Hemsö fästning är belägen på det 140 meter höga Storråberget med milsvid utsikt över hav, öar och kust. Den var kustförsvarets största anläggning och den enda bevarade i sitt slag.

Trakten har i århundraden varit av stor strategisk betydelse för landets försvar. 1809 var senaste gången fienden kom hit - under kriget mot Finland brände den ryska flottan ner Härnösand och tog sig en bit uppför älven och förstörde fiskelägen och sågverk.

1883 väcktes tanken på en fästning på Hemsö men det dröjde ända till 1916 innan man började bygga den första delen. 1942 års försvarsbeslut innebar betydande förstärkningar för försvaret och den nu bevarade fästningen byggdes på 1950-talet och stod klar 1957.

Fästningen var i militär drift fram till 1987 och stängdes slutgiltigt 1989.

Interiör från Hemsö fästning. Logement med enkla vånings-sängar.

Bakom tjocka, kärnvapen-skyddande pansardörrar döljer sig den stora underjordiska anläggningen som rymde nära 500 man. Foto: Åke E:son Lindman

Monument över kalla kriget

Hemsö fästning var topphemlig och en mycket viktig del i Sveriges kustförsvar. Framförallt är den ett monument över perioden vi kallar "kalla kriget".

Bakom tjocka, kärnvapen-skyddande pansardörrar döljer sig den stora underjordiska anläggningen som rymde nära 500 man. Den är komplett och överskådlig, alla delar finns samlade på ett ställe.

Djupt ner i berget tillbringade de värnpliktiga fem månader i fästningen. Från stridsledningsrum fyllda med avancerad teknik styrdes de kamouflerade kanontornen på bergets topp. Förråden av ammunition, kläder, sjukvårdsmaterial, dieselolja och annat skulle räcka till en tre månaders lång isolering.

Alla installationer är intakta och omfattar värmepannor, ventilations- och avloppssystem, dieseldrivet elkraftverk, mekanisk verkstad, radaranläggning och stridsledningscentral.

För manskapet fanns kök, matsal, mäss, logement och hygienrum.

Populär sevärdhet med vidunderlig vy

Idag är Hemsö fästning öppet för allmänheten och har blivit en populär sevärdhet i regionen. Det är ett bra exempel på levandegörande av ett statligt byggnadsminne.

Ovan jord erbjuder Hemsö fästning en milsvid utsikt över hav och kust. 40 meter under jorden får du ta del av livet i fästningen. 

Hemsö fästning. Närbild på skyltar som pekar åt varsitt håll. Den ena säger "Ingång", den andra säger "Kanon".

Foto: Magnus Fond

Hemsö fästning är ett statligt byggnadsminne och anläggningen förvaltas av Statens fastighetsverk. Statens Maritima Museer ansvarar för fästningens lösa inventarier.

Hitta hit

Hitta till Hemsö fästning

Hemsö fästning, 870 10 Älandsbro

Hitta på Google Maps