Besöksmål Besöksmål

Du kan besöka Holmöns fyrplats. Läs mer på: berguddensfyr.se

Ögruppen Holmöarna ligger i västra Kvarken i Umeå kommun, Västerbottens län. Holmön, som är den största ön i ögruppen, var en egen församling och kommun - Sveriges minsta - mellan 1925 och 1974.

Holmöarna har använts för fiske och säljakt sedan järnåldern och tidig medeltid. Holmön har också haft en betydande jordbruksverksamhet med boskapsskötsel, bofasta bönder fanns på ön redan 1543.

På Holmöns västra udde ligger Berguddens fyrplats. Den första fyren på platsen byggdes 1884, det var ett litet fyrhus av trä med en fotogenlampa i en lykta på väggen. Eftersom lysvidden var begränsad ersattes det år 1886 av en 17,8 meter hög fyr. Den är en av få fyrar som är byggd helt av trä och den är mycket välbevarad. Stilen är nationalromantisk och utsidan är klädd med fjällpanel

Fyren blev statligt byggnadsminne 1978 och förvaltas av Sjöfartsverket.

Från fyrvaktarbostad till vandrarhem

Strax intill fyren ligger Berguddens fyrplats med före detta fyvaktarbostaden. Byggnaden hyrs ut till Holmöns hembygdsförening som sommartid bedriver vandrarhemsverksamhet på nedervåningen. Förutom fyrvaktarbostaden finns dass, jordkällare, fotogenhus och förråd. Hela Berguddens fyrplats blev statligt byggnadsminne 1993. SFV förvaltar fyrplatsen och dess byggnader.

Kyrkan flyttades till Gammlia

Öns isolerade läge gjorde det omöjligt att ta sig till sockenkyrkan och sedan medeltiden har det därför funnits ett kapell på ön. Sin första kyrka fick Holmön år 1802. Den smyckades med invändigt måleri av stockholmsmålaren Oscar Hultgren.

Efter nästan nittio år blev kyrkan för liten. Inventarierna auktionerades ut och byggnaden användes bland annat som tröskloge och får- och gethus. Den flyttades senare till Gammlia friluftsmuseum där man kan se den i dag.

Strax intill vägskälet till Berguddens fyrplats finns en ca 2 meter hög kopia av kyrkan. Den nuvarande kyrkan byggdes 1891. På ön finns rester av flera ödekyrkogårdar.

Holmön i dag

Holmön är en ö där det finns både åretruntboende och sommargäster. Ön har både gästhamn, vandrarhem och affär. På somrarna arrangeras sedan flera år en populär visfestival. Till Holmön åker man med färja från Norrfjärden.

Berguddens fyrplats. Fyrtornet har en kopparklädd, toppig, tak-kupol. Fyrvaktarbostaden är rödmålad med vita snickerier. Kväll.

Foto: Josefin Lämås

Hitta hit

Hitta till Berguddens fyrplats, Holmön

Berguddsvägen 50, 918 03 Holmön

Berguddens fyrplats på Google Maps