Det som i dagligt tal kallas Gamla gymnasiet ligger i kvarteret Falken nära Karlstad domkyrka. Skolans ursprungliga namn var Gymnasium Adolphus Fredricianum och invigdes 1759. Den fick sitt namn efter dåvarande kung Adolf Fredrik.

Byggnaden är en av Karlstads äldsta och ansågs vara det mest förnäma gymnasiet i Sverige när det stod färdigt. Det karaktäristiska åttakantiga tornet på taket användes som observatorium.

Verksamheten styr renoveringarna

Gamla gymnasiet har under åren förändrats och anpassats till verksamheten i huset. Efter att ha använts som fältlasarett renoverades byggnaden 1816. Drygt 100 år senare, 1928 - 1929, utfördes omfattande renoveringsarbeten efter ritningar av arkitekt Bror Almqvist på Byggnadsstyrelsen. Centralvärme och el installerades och byggnaden försågs med nytt yttertak av kopparplåt, nya kopplade fönster monterades och fasaderna putslagades och avfärgades.

För framtida användning av byggnaden måste den anpassas för de personer som arbetar här och enligt myndighetskrav för besökare till publika utrymmen, t ex skolmuseet, genom förbättrad tillgänglighet och ökad säkerhet.

Hårleman, Cronstedt och Carlberg

Byggnaden uppfördes efter ritningar av Carl Hårleman. Dessa bearbetades av Carl Johan Cronstedt och låg till grund för byggandet som startade 1754. Både planlösning och fasader kom att ändras jämfört med ritningarna. Ledningen för byggegenskapen utfördes av Johan Eberhardt Carlberg som också ändrade på planerna. Det mesta av dagens rumsdisposition överensstämmer med Carlbergs planlösning. Huset byggdes för undervisningslokaler och för skolans kultur- och naturhistoriska samlingar. Här fanns också stiftsbiblioteket.

Trapphus i gamla gymnasiebyggnaden i Karlstad. Väggar och tak är vita. Ett stort, spröjsat fönster släpper in ljus.

Foto: Åke E:son Lindman

Klarade branden 1865

Karlstad drabbades av en stor brand 1865 som ödelade nästan hela staden. Till de byggnader som kunde räddas och som finns kvar idag hör Biskopsgården, Domkyrkan och Gamla gymnasiet. Gamla gymnasiet är alltså ett av Karlstads äldsta byggnadsminnesmärke.

Hyresgäster genom tiderna

I början av 1800-talet användes byggnaden i två omgångar som fältlasarett. Även under första världskriget 1914-1918 användes byggnaden som fältlasarett. År 1872 flyttades all undervisning till det nybyggda närbelägna läroverket "Tingvallagymnasiet". År 1857 bildades Värmlands naturhistoriska förening som redan 1862 ändrade namn till Värmlands naturhistoriska- och fornminnesförening. Föreningen samlade in och skötte föremålssamlingarna som på den tiden ställdes ut i Gamla gymnasiet. Museisamlingarna flyttades 1929 till det nybyggda Värmlands museum. Åren 1870 - 1970 inrymdes Domkapitlet i byggnaden.

Idag inryms två advokatbyråer och två IT-företag i Gamla gymnasiet.

Hitta hit

Hitta till Gamla gymnasiebyggnaden, Karlstad

Kungsgatan 7, 652 24 Karlstad

Hitta på Google Maps