Besöksmål Besöksmål

Du kan besöka Skoklosters slottspark.

Dagens trädgård och parkområden skiljer sig ganska mycket från hur det en gång sett ut omkring Skoklosters slott. Statens fastighetsverk (SFV) har tagit fram ett vårdprogram för parkens skötsel och har i samarbete med slottet satt upp skyltar som berättar om områdets historia.

Gynnsam placering

Klostret Skokloster byggdes på Skohalvön under 1240-talet för cistercienserordens nunnor. Med tanke på goda kommunikationer sjövägen och närheten till de medeltida städerna Uppsala och Sigtuna var placeringen gynnsam.

Efter klostrets blomstringstid under 1200- och 1300-talen följde kärvare tider under 1400- och 1500-talen. Klostret drogs in till staten under reformationen 1527 och övergick 1611 i Herman Wrangels ägo.

Den medeltida klosterträdgården

Skoklosters klosterträdgård var berömd långt in på 1600-talet. Genom att studera andra klosterträdgårdar kan vi göra oss en bild av hur den en gång har sett ut.

Klosterträdgården placerades närmast klostret med en korsgång, en brunn och växter kopplade till Mariakultens blomstersymbolik.

Längre bort från själva klosterbyggnaden fanns nyttoträdgårdar med grönsaker och köksväxter.

Barockträdgården och sjögården

När Skokloster kom i släkten Wrangels ägo förändrades mycket. I mitten på 1600-talet började man bygga ett nytt slott som stod färdigt omkring 1675. Slottets framsida vetter mot Mälaren. Man angjorde vid en sjögård; en slags hamnbassäng som omgärdades av bryggor.

Sjögården finns kvar än idag men är till största delen torrlagd. På landsidan anlades en barockträdgård med parterrer och sandgångar. Den grundläggande strukturen i 1600-talsträdgården finns fortfarande kvar. I trädgårdens sydvästra del tror man att rester av den omgivande tegelmuren kan finnas kvar.

I slutet av 1600-talet planterades lindalléer, många av dessa lindar står fortfarande kvar och behöver idag extra omvårdnad.

Skoklosters slottspark. Lindallén som leder ner mot Mälaren.

Lindallén som leder ner mot Mälaren. Foto: Jenny Kjellgren Schönning

Äppeltradition med rötter i medeltiden

På Skokloster finns det än idag många äppelträd. Traditionen att odla frukt på Skokloster går sannolikt tillbaka till nunnornas verksamhet under medeltiden.

På 1800-talet satsade man på kommersiell fruktodling i större omfattning. Kommer du till Skokloster på hösten kan du få plocka äppelsorter uppkallade efter platsen, såsom Skokloster Pommeröder, Skokloster Renett och Grågylling från Skokloster.

Bilder

Skoklosters slottspark. Äppelträd med äpplen namngivna efter Skokloster, bl.a Skokloster Pommeröder.

Äppelträd med äpplen namngivna efter Skokloster, bl.a Skokloster Pommeröder. Foto: Jenny Kjellgren Schönning

Skoklosters slottspark. Vacker gammal Lind, förmodligen från 1600-talet.

Vacker gammal Lind, förmodligen från 1600-talet. Foto: Jenny Kjellgren Schönning

Hitta hit

Hitta till Skoklosters slottspark

Skokloster, 746 96 Bålsta

Hitta på Google Maps