Besöksmål Besöksmål

Skoklosters slott är öppet för besök. Mer information: www.skoklostersslott.se

På 1600-talet var Sverige en verklig stormakt och när Skoklosters slott började byggas var det dåtidens största privata byggprojekt i landet. Här kan du kliva rakt in i 1600-talets kultur och uppleva finsmakaren Carl Gustaf Wrangels samlingar, eller ta en promenad i den härliga slottsparken.

Skoklosters slott ligger vid Mälaren mellan Stockholm och Uppsala. Med sina samlingar och välbevarade miljöer, speglar slottet på ett storslaget sätt den svenska stormaktstiden. Byggnaden började uppföras 1654 av Carl Gustaf Wrangel, en framstående militär och en av stormaktstidens mäktigaste män.

Besöksmål redan på 1700-talet

Wrangels äldsta dotter Margareta Juliana ärvde slottet och övertog det tillsammans med sin make Nils Brahe. Hon instiftade ett fideikommiss 1701, en ägandeform som innebar att framtida ägare skulle bevara slottet och dess samlingar för kommande generationer. Senare under 1700-talet vaknade ett stort intresse för den svenska stormaktstiden och Skoklosters slott blev redan då ett populärt utflyktsmål.

Restaurering av Skoklosters slott

Svenska staten förvärvade slottet 1967 och påbörjade en omfattande restaurering. Man använde sig av traditionella material och arbetsmetoder, med målsättningen att utgå från 1600-talets byggteknik. Statens fastighetsverk har en långsiktig plan för underhållet enligt samma principer och har nyligen lagt om slottets unika tak.

Samlaren Wrangel

Slottet byggdes som en praktfull representationsbostad. Carl Gustaf Wrangel var en intresserad samlare och lyxkonsument, som byggde upp en fantastisk samling av möbler, konst, böcker, verktyg, vapen och andra föremål.

Idag är Skoklosters slott ett magnifikt museum med stora samlingar från barocken och andra epoker. Här finns också kafé, museibutik och olika utställningslokaler. I omgivningarna är även slottsparken, kyrkan från 1200-talet och Skoklosters Wärdshus väl värda ett besök.

Hitta hit

Hitta till Skoklosters slott

Skoklosters slott, 746 96 Bålsta

Hitta på Google Maps